Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Rabobank kiest hoofdzakelijk voor sponsoring van verenigingen via Rabobank Verenigingsondersteunen. Rabobank zet zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit doen we met het traject Verenigingsondersteuning.

Aan wat voor soort ondersteuning kan je dan bijvoorbeeld denken?

Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers? Hoe kan ik beter samenwerken met de andere verenigingen in mijn wijk? Hoe investeer je in de verduurzaming van een sportcomplex? Hoe verhouden onze financiën zich tot die bij vergelijkbare verenigingen?

We begeleiden zo enkele verenigingen per jaar, met een wat langere doorlooptijd. Neem voor meer informatie contact op met ons op via communicatie.obr@rabobank.nl.

Contact opnemen

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Uden Veghel versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk; De aanvragende persoon is klant van Rabobank Uden Veghel en gevestigd in deze regio; De organisatie is een bancaire relatie of wil een relatie worden; Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere (commerciële) activiteiten vallen onder de Rabo ClubSupport en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds; Het is een duurzaam initiatief dat bijdraagt aan het economisch, maatschappelijk, cultureel versterken van de leefomgeving binnen de regio Uden Veghel; De initiatieven moeten passen binnen de thema’s Ondernemerschap, Voedsel, Zelfredzaamheid of Lokale leefomgeving. Het initiatief is voor een breed publiek in het werkgebied van Rabobank Uden Veghel; Het initiatief heeft een kop en een staart, is voorzien van plan van aanpak en onderbouwd met een begroting; Het bedrag is inclusief de verplichte BTW; De organisatie brengt schriftelijk verslag uit van het resultaat van de activiteit; Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Niet in aanmerking komen:

Individuele aanvragen / persoonlijke sponsoring; Initiatieven die reeds een uitkering hebben ontvangen via het Cooperatiefonds of de Rabobank Rabo ClubSupport; Initiatieven en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen; Initiatieven die reeds zijn gestart of zijn uitgevoerd; Feestjes / festivals / openingen; Politieke, religieuze of milieubelastende projecten; Initiatieven die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen; Initiatieven die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds; Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn. Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekendNog niet bekend

Aanvraag indienen