Organisatie

Organisatie

Rabobank Uden Veghel wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Tatjana Schreuder-Tijhuis is directeur coöperatieve Rabobank Uden Veghel. Tatjana is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.obr@rabobank.nl.

Tatjana Schreuder-Tijhuis

Tatjana Schreuder-Tijhuis

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Uden Veghel denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De ledenraadsleden praten namens de 23.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio.