Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen

Samen bereik je meer dan alleen. Met Sponsoring, Verenigingsondersteunen, de Rabobank Clubkas campagne en het Coöperatiefonds versterkt Rabobank de lokale samenleving.

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen.

Sponsoring en Verenigingsondersteunen

Rabobank kiest hoofdzakelijk voor sponsoring van verenigingen via Rabobank Verenigingsondersteunen. Rabobank zet zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit doen we met het traject Verenigingsondersteuning.

Aan wat voor soort ondersteuning kan je dan bijvoorbeeld denken?

 • Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers?
 • Hoe kan ik beter samenwerken met de andere verenigingen in mijn wijk?
 • Hoe investeer je in de verduurzaming van een sportcomplex?
 • Hoe verhouden onze financiën zich tot die bij vergelijkbare verenigingen?

We begeleiden zo enkele verenigingen per jaar, met een wat langere doorlooptijd. Neem voor meer informatie contact op met ons, u kunt ons bereiken via (0413) 219 270.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit traject? Laat het ons weten via communicatie.udenveghel@rabobank.nl. Wij informeren u wanneer de eerste bijeenkomst plaats gaat vinden, zeer waarschijnlijk het 3e kwartaal van 2019.

Rabobank Clubkas Campagne

Er zijn in Nederland meer dan 50.000 verenigingen en sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken en/of een goed doel ondersteunen. De vereniging is (net zoals de coöperatie) een stereotype van ons land. Die verenigingen en stichtingen vormen samen het grootste sociale netwerk.

De verenigingen en stichtingen in onze regio ondersteunen wij graag met de Rabobank Clubkas Campagne. Deze campagne vindt ieder jaar plaats, zo ook weer in 2019. Elk jaar stellen we hiervoor een bedrag beschikbaar. In 2018 is €150.000 uitgekeerd aan 316 verenigingen. Dit bedrag mogen onze klanten, door middel van stemmen, verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen.

Op dit moment is de periode van de Rabobank Clubkas Campagne 2019 nog niet bekend. Meer informatie krijgt u, zodra de data bekend zijn, via deze website, social media en een emailbericht in uw mailbox (als uw vereniging of stichting klant is bij Rabobank Uden Veghel).

Benieuwd naar de uitslag van 2018?

Coöperatiefonds (Fonds Duurzame Initiatieven)

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan initiatieven die de regio en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank ’s-Uden Veghel versterken. Het doel is samen de regio op lange termijn duurzaam economisch, cultureel en/of maatschappelijk sterker te maken. Rabobank Uden Veghel bepaalt in samenwerking met de Ledenraad welke aanvragen worden toegewezen. Op vastgestelde momenten in het jaar worden de aanvragen behandeld.

De Ledenraad behartigt het belang van klanten en leden van Rabobank Uden Veghel. Van het besluit wordt u per email op de hoogte gebracht. We hebben vier thema’s gekozen waarbinnen de projecten moeten vallen, namelijk: Ondernemerschap, Het versterken van de lokale leefomgeving, Het verhogen van zelfredzaamheid en initiatieven gericht op Voeding en voedselverspilling.

Een initiatief komt in aanmerking als het een bijdrage levert aan de lokale economische pijlers of een zeer belangwekkend maatschappelijk probleem of kans raakt. De steun van de Rabobank bestaat uit meedenken, delen en inzetten van onze kennis, expertise, netwerk en (voor)financieren.

De voorwaarden ten aanzien van het aanvragen treft u hieronder aan. Neem voor meer informatie contact op met ons, u kunt ons bereiken via (0413) 219 270.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

 • De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk;
 • De aanvragende persoon is klant van Rabobank Uden Veghel en gevestigd in deze regio;
 • De organisatie is een bancaire relatie of wil een relatie worden;
 • Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere (commerciële) activiteiten vallen onder de Rabo Clubkas Campagne en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds;
 • Het is een duurzaam initiatief dat bijdraagt aan het economisch, maatschappelijk, cultureel versterken van de leefomgeving binnen de regio Uden Veghel;
 • De initiatieven moeten passen binnen de thema’s Ondernemerschap, Voedsel, Zelfredzaamheid of Lokale leefomgeving.
 • Het initiatief is voor een breed publiek in het werkgebied van Rabobank Uden Veghel;
 • Het initiatief heeft een kop en een staart, is voorzien van plan van aanpak en onderbouwd met een begroting;
 • Het bedrag is inclusief de verplichte BTW;
 • De organisatie brengt schriftelijk verslag uit van het resultaat van de activiteit;
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Deze initiatieven komen niet in aanmerking:

 • Individuele aanvragen / persoonlijke sponsoring;
 • Initiatieven die reeds een uitkering hebben ontvangen via het Cooperatiefonds of de Rabobank Clubkascampagne;
 • Initiatieven en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen;
 • Initiatieven die reeds zijn gestart of zijn uitgevoerd;
 • Feestjes / festivals / openingen;
 • Politieke, religieuze of milieubelastende projecten;
 • Initiatieven die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen;
 • Initiatieven die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds;
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn. Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten.

Aanvraag indienen

U kunt per email kenbaar maken dat u een aanvraag wilt indienen via: communicatie.udenveghel@rabobank.nl. U ontvangt dan van ons aanvullende informatie plus een aanvraagformulier.

De binnengekomen aanvragen worden op de volgende momenten in 2019 beoordeeld;

 • Februari
 • April
 • Juni
 • Augustus
 • Oktober
 • December

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven