Onze bijdrage aan Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein

Als coöperatie voelen we ons nauw verbonden met onze klanten en leden en staan we midden in de samenleving. We zetten ons dagelijks in om Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein sterker en leefbaarder te maken.

Onze missie

We willen samen werken aan een betere wereld. Door een belangrijke bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland. En door ons in te zetten voor meer voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking. Die missie noemen we ‘Growing a better world together.’

Lees meer over onze organisatie

Onze speerpunten

We leveren lokaal een bijdrage aan de missie. Dat doen we door impact te creëren op het gebied van financiële zelfredzaamheid, ondernemerschap stimuleren, circulaire economie, duurzaam wonen, participatie en voedsel.

Financiële zelfredzaamheid
Eén op de vijf huishoudens kampt met flinke schulden. Veel mensen vinden het daarnaast lastig om goede financiële keuzes te maken. Rabobank Utrecht wil dat iedereen zichzelf financieel kan redden. Daarvoor zetten we onze kennis en netwerken in. Ook steunen we programma’s als de minor Geld en Schulden van Hogeschool Utrecht, het bespreekbaar maken van schulden via Scholenstrijd en verzorgen we de gastlessen ‘Bank voor de Klas’.

Stimuleren ondernemerschap
Het Nederlandse MKB vormt de ruggengraat van onze economie. Rabobank Utrecht richt zich op gezonde groei van zowel deze ondernemingen als van de ondernemers zelf. Dat doen we via het verstrekken van financieel advies, of door verbindingen te leggen met partnernetwerken als UtrechtInc en DotSlash. Verder stimuleren we dat ondernemers andere ondernemers verder helpen.

Circulaire economie
Bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen, zijn innovatiever en veerkrachtiger. Dat betekent: zo min mogelijk afval, zoveel mogelijk (hoogwaardig) hergebruik. Daarom zet Rabobank Utrecht zich op allerlei manieren in voor een circulaire economie. Samen met partnernetwerken onderzoeken we hoe een bedrijf circulair kan omgaan met energie, water en restmaterialen. Ook dagen we bedrijven uit zo circulair mogelijk te werken, via de Rabobank Circular Economy Challenge.

Duurzaam wonen
Nederland staat voor stevige uitdagingen als het gaat om verduurzaming. Het streven is dat in 2050 alle woningen energieneutraal zijn. Rabobank Utrecht stimuleert duurzaam wonen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, het verhoogt bovendien het woongenot en bespaart stookkosten. Klanten kunnen via de Duurzaamheidsscan van GreenHome zien waar ze kunnen verduurzamen. Wij bieden daarvoor een gunstige financiering, waarna Groenpand de uitvoering op zich neemt.

Participatie
Rabobank Utrecht vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Zoals mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom werken we aan gelijkheid door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te stimuleren of mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zo steunden we evenementen voor jongeren door Hogeschool Utrecht en scholieren uit Leidsche Rijn en Vleuten de Meern.

Voedsel
Met het oog op de groeiende bevolking, is voldoende en gezonde voeding belangrijk. Rabobank Utrecht neemt graag het voortouw in het verduurzamen van de landbouw- en voedselsector en het bestrijden van voedselverspilling. Dat doen we door onze branchekennis en netwerken ter beschikking te stellen aan klanten. Ook brengen we producenten, consumenten en overheid bij elkaar om samen oplossingen te vinden voor het voedselvraagstuk.

Lees meer over hij wij bijdragen aan onze speerpunten

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven