Regioscan Utrecht en Omstreken

Regio Scan

Utrecht en Omstreken is een van de belangrijkste werkgelegenheids- en voorzieningencentra en de spil van een van de grootste stedelijke regio’s in het land. De banen- en bevolkingsdichtheid zijn hier hoog en hetzelfde geldt voor het tempo van economische en demografische groei. De Regioscan van Rabobank Utrecht en Omstreken geeft inzicht in Verdienvermogen, Levensloop en Leefomgeving van deze regio in vergelijking tot het beeld van Nederland.

Bekijk hier de Regioscan Utrecht en Omstreken (PDF)

Utrecht, 11-1-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn