Voordracht herbenoemingen Ledenraad

herbenoemingen ledenraad

Volgens het rooster van aftreden is een aantal ledenraadsleden periodiek aftredend en herbenoembaar.

Overeenkomstig art.5 van het Lokale Bank Statuut draagt de directie navolgende ledenraadsleden voor herbenoeming voor:

  • Frederique ten Berge
  • Stephan Wolbers
  • Rik Burger
  • Benno van Marum
  • Laurens van Doorn
  • Jany Pons
  • Frank Dekker
  • Karin Strijkers
  • Rick Aalbers
  • Johan de Boer

Volgens de statuten kan door 10 leden gezamenlijk een tegenkandidaat worden voorgedragen. Een dergelijke voordracht moet uiterlijk 30 december 2018 worden ingediend bij de directie. Dit kan via mail naar directie.utrecht@rabobank.nl

Vacatures

Daarnaast zijn er momenteel 4 vacatures. Leden die belangstelling hebben voor de ledenraad kunnen zich melden via het hierboven genoemde mailadres.

Utrecht, 19-12-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn