Rabobank Verenigingsondersteuning

Iedere vereniging heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst. Misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op verduurzaming van de accommodatie of juist een solide sponsorplan samenstellen. Wat het doel ook is, wij helpen graag met het realiseren ervan.

Wij bieden vanaf 2020 een vernieuwde ondersteuning voor verenigingen en stichtingen. Wat deze vernieuwing inhoudt, kun je lezen op deze website.

Welke vormen van ondersteuning zijn er?

Rabobank Verenigingsondersteuning bestaat uit verschillende vormen van ondersteuning. Hieronder lees je meer over deze vormen.

Verenigingsondersteuning 1- op 1- begeleiding

Ambitieuze verenigingen krijgen in dit begeleidingstraject verspreid over twee jaar regelmatig begeleiding op maat van professionals die alle expertise in huis hebben om de eigen ambities van clubs waar te maken.

De eigen doelen van de club staan daarbij centraal. Bij de door de vereniging zelf geformuleerde hulpvraag, wordt de juiste ondersteuning gezocht vanuit het netwerk in sport en cultuur.

Naast een procesbegeleider krijg je begeleiding van een expert (trajectbegeleider) op het gebied waarop jouw club sterker wil worden.

Heeft jouw vereniging ambities die je graag samen met een professional wil realiseren (1-op-1 begeleiding)? Dan nodigt de Rabobank jou uit om een aanvraag voor verenigingsondersteuning in te dienen.

De Rabobank maakt bekend of jouw vereniging in aanmerking komt voor de ondersteuning. Is dit het geval, dan krijgt jouw club begeleiding op maat van professionals om te zorgen dat jouw club de ambities ook écht verzilvert.

Bekijk hier een video met voorbeelden van één- op één- begeleiding

Masterclasses

  • Een traject van meerdere sessies voor meerdere clubs, die dezelfde doelen nastreven.
  • Zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele bestuurder en/of ontwikkeling van het gehele bestuur.
  • Brengen gedurende een aantal avonden bestuurders van 3 tot 10 verenigingen bij elkaar onder begeleiding van een expert.
  • Bieden bestuurders kennis en tools om zelf binnen de club aan de slag te gaan met een bepaald thema
  • Stimuleren ontmoetingen en samenwerking tussen verenigingen

Workshops

  • Workshops die zijn gericht op de ontwikkeling van het gehele bestuur en/of ontwikkeling van de vereniging.
  • Vinden plaat op één avond waarop verschillende verenigingsbestuurders samen komen onder begeleiding van een procesbegeleider waarbij een expert en/of spreker aanwezig zal zijn.
  • Centraal staat: kennisdeling, kennisoverdracht, creëren van bewustwording en opdoen van nieuwe inzichten.

Aanmelden

Heeft jouw club behoefte aan kennis en ondersteuning? Neem dan contact met ons op via communicatie.uw@rabobank.nl.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven