Vacatures: Raad van commissarissen

ledenraad

Vacatures : Raad van Commissarissen 

De Rabobank is een coöperatieve bank die vanuit het belang van de klant handelt. Klanten kunnen lid worden van de bank en vanuit die rol invloed en zeggenschap uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank. 

Het werkgebied van Rabobank Utrechtse Waarden e.o. is de regio IJsselstein, Lopik, Schoonhoven, Montfoort en Oudewater. Wegens (aanstaand) vertrek van twee leden van de huidige raad van commissarissen ontstaan er vacatures. We komen graag in contact met commissarissen die zich herkennen in de kernwaarden van de Rabobank en die voldoen aan de algemene en specifieke profielwensen. 

Welke taak heeft de Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de directie op adequate wijze invulling geeft aan de doelstellingen van de bank. De RvC vervult tevens een klankbordfunctie voor de directie. Het coöperatieve karakter van de Rabobank wordt door de RvC onderschreven, actief uitgedragen en bewaakt. De nieuwe commissarissen wordt door de Ledenraad van de bank benoemd.

De RvC bewaakt ook de belangen van alle bij de bank betrokken partijen: klanten, leden, ledenraad, medewerkers, de lokale gemeenschap en de overige onderdelen van de Rabobank. De lokale RvC dient daarbij in woord en daad het belang van de bank in brede zin. Dit betekent bijvoorbeeld dat de lokale commissaris ambassadeur is richting de lokale economie en maatschappij, maar daarnaast ook acteert vanuit het bredere Rabobank perspectief. 

Commissaris met een ‘organisatie’ profiel

Deze kandidaat heeft ruime ervaring met verandermanagement en is thuis in de wereld van organisatieadvies. Hij/zij overziet het grotere geheel en helpt de bank om de ruimte te benutten die er lokaal is. Begrijpt als commissaris het ‘speelveld’ van de lokale bank, als onderdeel van een grote organisatie die in transitie is. 

Commissaris met een ‘entrepreneur’ profiel
Deze kandidaat is, of heeft ervaring als ondernemer en beschikt over een frisse kijk op bancaire dienstverlening. Hij/zij brengt de trends en ontwikkelingen uit de ‘buitenwereld’ naar binnen en ziet de huidige werkwijze en producten van de bank niet als vanzelfsprekend. Deze commissaris kan de missie van de bank Growing a better world together helpen betekenis te geven in de regio waar de bank actief is 

U kunt het uitgebreide profiel opvragen via communicatie.uw@rabobank.nl.

Meer informatie en uw reactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvC, Claudia de Wit, en/of de directievoorzitter a.i., Hans Benard, via telefoonnummer 0348-559 410. U kunt uw motivatie en CV tot 1 november. a.s. sturen naar Rabobank Utrechtse Waarden e.o. t.a.v. Hans Benard, Postbus 5, 3411 HA Lopik of via directie.uw@rabobank.nl.

Lopik, 24-8-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn