Verkiezing nieuwe ledenraadsleden

Netwerkende mensen

De leden van Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken kunnen hun invloed aanwenden onder andere door het uit hun midden kiezen van ledenraadsleden. 

Kandidaten:

Er zijn vacatures in de ledenraad ontstaan. 

Hiervoor worden de volgende kandidaten voorgedragen:

  • Marleen van der Hoeven uit Linschoten
  • Hans Langereis uit Montfoort
  • Willem Hoogenboom uit Papekop

Conform het lokale bank statuut hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 of meer leden vóór 3 juli 2018.

Indien na deze datum de directie vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. 

Stemming

Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan zullen de leden van wie het e-mailadres bij de bank bekend is, een mail ontvangen met de uitnodiging hun stem uit te brengen. Deze stemming zal plaatsvinden tussen 3 juli en 25 juli 2018. De overige leden ontvangen een brief met de uitnodiging om hun stem schriftelijk uit te brengen voor 25 juli 2018.

Verkiezing

De verkiezing sluit 26 juli 2018. Kort na afloop van de verkiezing zal de directie samen met twee door de ledenraad aangewezen stemopnemers de uitslag formeel vaststellen en in de eerst volgende editie van onze ledenmagazine de Dichterbij en website van de bank bekend maken. De kandidaten treden in functie op de eerstvolgende ledenraadsvergadering die staat gepland op 5 september 2018. Voor vragen of reactie kunt u contact opnemen via communicatie.uw@rabobank.nl of via nummer 0348 – 559 410.


18-4-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn