Herverkiezing en aftredende ledenraadsleden

Ledenraad

Ook dit jaar komen in de ledenraad enkele leden na een zittingsperiode van vier jaar voor een herbenoeming in aanmerking. De volgende personen zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van vier jaar:

Kieskring Avereest, segment Particulieren: Femmy van der Bend-Dijkstra
Kieskring Dalfsen-Lemelerveld, segment Particulieren: Dirk de Vogel
Kieskring Hasselt, segment MKB: Henk Keizer
Kieskring Nieuwleusen, segment MKB: Hanneke Borger-Westerhof

NB: voor kieskring Hardenberg, segment MKB geldt dat Marjoleine Huitema zich niet herkiesbaar stelt. 

Tegenkandidaten

Conform het lokale bank statuut hebben de leden van de respectievelijke kieskringen het recht om tegenkandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 leden of meer voor 1 oktober 2017. Indien na deze datum de directie vaststelt dat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, dan zijn de kandidaten automatisch herkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan zullen de leden van wie het e-mailadres bij de bank bekend is, een mail ontvangen met de uitnodiging hun stem uit te brengen.

Einde zittingstermijn

Van de volgende ledenraadsleden neemt de bank eind van het jaar afscheid in verband met het einde van hun zittingstermijn:

Kieskring Avereest, segment MKB: Henry van der Most
Kieskring Dalfsen-Lemelerveld, segment MKB: Wim Dankelman
Kieskring Gramsbergen-Slagharen, segment MKB: Johan Slatman
Kieskring Ommen, segment Agrarisch: Alexander ten Have

Hardenberg, 5-9-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn