Innovatie Fonds Rabobank helpt startups

Mariska de Kleijne

Rabobank lanceert een financieringsoplossing om startups al in hun opstartfase financieel te ondersteunen: het Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Startende ondernemers kunnen al in de fase van ideevorming in aanmerking komen voor een achtergestelde innovatie lening (AIL). In deze fase kunnen ze doorgaans nog geen lening krijgen, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben. Rabobank reserveert landelijk per jaar € 20 miljoen voor dit fonds om innovatie en duurzaamheid te stimuleren. “Innovatie in onze Food Valley kunnen we ook op deze manier een boost geven”.

Stimuleren innovatiekracht regio Food Valley

Mariska de Kleijne, directievoorzitter bij Rabobank Vallei en Rijn is een van de commissieleden die de aanvragen voor start-ups in Midden-Nederland beoordeelt. “In deze regio Food Valley is een enorme innovatiekracht aanwezig. Vanuit ons coöperatieve gedachtegoed van het stimuleren van zelfredzaamheid past deze achtergesteld innovatielening uitstekend. Zo willen we jaarlijks met het IFR  een paar honderd startups in ons land toegang tot kapitaal geven. We hebben criteria die passen bij onze missie Growing a better world together.” De startups moeten namelijk gericht zijn op:

  • Circulaire economie: zoals hergebruik van grondstoffen en onderdelen; 
  • Food: vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics 
  • Renewables: slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen 
  • Vitality: duurzame oplossingen binnen de zorgsector, waaronder de toepassing van medical tech of de ontwikkeling van biopharmaceuticals

Groei- en innovatiedesk Teckle

“Rabobank wil ondernemers gedurende hun gehele levenscyclus toegang bieden tot kapitaal, netwerken, kennis en advies. Dat doen we naast deze achtergestelde innovatielening ook met ons Teckle-team. Dit is de groei- en innovatiedesk met gespecialiseerde accountmanagers die ondernemers helpen bij het vermarkten van hun innovatieve product of dienst”, zegt De Kleijne. Ze vervolgt: “Dat doen we dus óók al in de hele vroege levensfase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, het uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie.”

Aanvraag en beoordeling

Vanuit het  IFR verstrekt Rabobank achtergestelde leningen tussen € 25.000 en € 150.000 aan bv’s. Bijzonder aan deze leningen is dat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven. De eerste twee jaar van de lening zijn aflossingsvrij. Daarna lost de ondernemer jaarlijks een vast bedrag af. Na 7 jaar resteert nog de helft van het geleende bedrag, wat dan ineens moet worden afgelost. Mariska de Kleijne: “Als beoordelingscommissie baseren we ons besluit om een lening te verstrekken op:


  • de pitch van de ondernemer
  • het business plan 
  • de mate waarin plan bijdrage levert aan innovatie binnen ‘food, vitality, renewables en circulaire economie’.
  • de visie van sectorspecialist Rabobank

Aanmelden voor de innovatielening

Ede, 14-3-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn