Rabobank partner van the Riskfactory

Beleven in de Riskfactory

Qua beleving lijkt het op een schoolreisje naar Toverland of de Efteling. Maar Risk Factory Limburg-Noord is niet alleen leuk, scholieren leren er ook alles op het gebied van veiligheid en gezondheid Binnenkort verwelkomt het leercentrum ook de eerste ouderen. De Risk Factory is gevestigd in de voormalige brandweerkazerne aan de Nijmeegseweg in Venlo. Bezoekers komen in tien situaties terecht en leren hoe je kunt handelen. Bijvoorbeeld wat je kunt doen om risico’s op brand in huis te beperken, wat je moet doen bij brand, hoe je een 112-melding doet, wat een buschauffeur wel en niet ziet in het verkeer (dode hoek) en hoe je je veilig in het verkeer beweegt. Maar ook hoe je veilig internet en omgaat met cyberpesten en groepsdruk (je mag een eigen mening hebben!).

Gezondste regio

Behalve voor veiligheid is er ook veel aandacht voor een gezonde leefstijl, zegt projectleider Nick Boersma. ‘Noord-Limburg wil in 2025 veiligste en gezondste regio van Nederland zijn. Logisch dus dat we daar ook op focussen.’ De concrete en levensechte situaties maken het herkenbaar en leuk, zegt hij. ‘Maar vooral: je onthoudt het ook beter. Als je het dan in het echt meemaakt, heb je meer zelfvertrouwen en weet wat je moet doen.’

Hoge waardering

Jac Rooijmans, directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord, is trots op wat er nu staat. En vooral ook op het feit dat het aanslaat. ‘Alleen al in de laatste twee maanden van het vorige schooljaar hebben we ruim 800 leerlingen over de vloer gehad. Als we de capaciteit hadden gehad, waren dat er nog veel meer geweest. Scholen zijn zeer geïnteresseerd, omdat veiligheid en gezondheid belangrijke thema’s zijn én onze aanpak (de beleving van risico’s) aanslaat.’ De waarderingscijfers laten dat ook zien, zegt hij. ‘Die liggen gemiddeld boven de 8.’

Ondersteuning Rabobank

Rabobank Venlo e.o. steunt de Risk Factory financieel. Jac Rooijmans is er blij mee. ‘De Rabobank was vanaf het begin promotor van het idee. Dat heeft enorm geholpen om het van de grond te krijgen.’ Addy Lutgenau, directievoorzitter Rabobank Venlo e.o. zegt daarover: ‘Elke vijf jaar onderzoeken we onder onze leden hoe het gaat en wat er speelt in de regio. Veiligheid kwam naar voren als belangrijkste thema. Met onze steun geven we daar concreet invulling aan. Bovendien past het bij onze maatschappelijke rol en ambitie. Ik hoop in de toekomst ook andere Limburgse Rabobanken en bedrijven hiervoor warm te krijgen.’

Aansluiten bij de belevingswereld

Want de Risk Factory blijft continu in ontwikkeling en daarvoor is geld nodig. Nick Boersma: ‘We willen aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Die verandert, daarop spelen we in met nieuwe modules. Daarnaast gaan we ons richten op ouderen, ook zij hebben er baat bij om in reële situaties te leren over veiligheid en gezondheid. Dat doen we deels op een andere manier dan bij de jeugd. Bij ouderen speelt cyberpesten en groepsdruk bijvoorbeeld niet zo zeer, maar phishing en veilig pinnen is wel relevant.’ Nick wil ook een hulpmiddel ontwikkelen waarmee scholen zich kunnen voorbereiden op het bezoek aan de Risk Factory én waarmee ze er een vervolg aan kunnen geven. Tot slot staat onderzoek naar het leerrendement op de planning. ‘We mikken met de Risk Factory op zo’n vijfduizend bezoekers per jaar. Basisschoolleerlingen en ouderen dus, maar ook voor middelbare scholen is het interessant. Zeker als je het koppelt aan een concrete opdracht. Bezoekers leren hier, maar wijzelf leren ook iedere dag opnieuw bij.’

Risk Factory Limburg-Noord

Venlo, 11-11-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn