Rabobank Venlo e.o. en Rabobank Horst Venray willen samen verder

Samen verder

Om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te versterken, is het voornemen van Rabobank Venlo e.o. en Rabobank Horst Venray om beide banken per 1 juli 2020 samen te voegen. De ledenraden zijn hierover geïnformeerd en nemen eind mei een besluit over het voorstel tot samengaan. Voorafgaand aan deze besluitvorming worden de leden van beide banken nog gehoord.

Klaar voor de toekomst

Antoine Wintels en Paul van de Kruijs, voorzitters van de Raad van Commissarissen van beide Rabobanken staan positief tegenover de mogelijke samenvoeging: ‘Door onze krachten te bundelen zijn wij als bank in staat onze klanten beter te bedienen en meer maatschappelijke impact te realiseren in het gebied Venlo – Horst - Venray.’ Addy Lutgenau, directievoorzitter Rabobank Venlo e.o. en Angelique Jansen, directievoorzitter Rabobank Horst Venray vullen aan: ‘Door samen verder te gaan als één bank zijn wij beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen. Dit heeft een positieve invloed op onze continuïteit en geeft onze medewerkers de ruimte zich verder te specialiseren. Op deze manier ontstaat er meer tijd voor de klant. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd versterken wij in de regio onze positie als maatschappelijke bank.’

Veel raakvlakken

De keuze voor Rabobank Venlo e.o. en Rabobank Horst Venray is logisch. De overeenkomsten tussen beide banken en gebieden zijn een goed uitgangspunt voor een vruchtbare samenwerking. Op diverse onderdelen werken beide banken nu al samen. Daarnaast zijn er veel aanknopingspunten en kansen in de regio waarmee Rabobank haar maatschappelijke impact kan vergroten.

5-2-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn