Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Venlo e.o. sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van ons logo of het noemen van de Rabobank als sponsor in het ledenblad.

Voorwaarden

Jaarlijks krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting uit de regio Venlo.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is minimaal één jaar klant van Rabobank Venlo e.o.
 • De activiteit vindt plaats in Arcen, Baarlo, Beesel, Belfeld, Blerick, Lomm, Reuver, Tegelen, Velden of Venlo.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die de activiteit en/of organisatie sponsort.

We sponsoren geen

 • Personen.
 • Feesten of jubilea.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Venlo e.o. doneert vanuit het Fonds voor Innovatieve Bedrijven en Projecten en het Stimuleringsfonds.

Fonds voor Innovatieve Bedrijven en Projecten

Met het Fonds voor Innovatieve Bedrijven en Projecten ondersteunen wij vernieuwende ondernemers in onze regio. Ondernemers kunnen een donatie van maximaal € 250.000 uit het fonds ontvangen.

Voorwaarden

Jaarlijks krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De organisatie is minimaal één jaar klant van Rabobank Venlo en omstreken.
 • Per project kan één aanvraag worden ingediend.
 • De donatie wordt gebruikt voor steun aan het eigen bedrijf.
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met het donatiegeld is gedaan.

Aanvraag indienen

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn:

 • Een duidelijke omschrijving en doel van het project.
 • De doelgroep van het project en het voordeel voor deze groep.
 • Een sluitende begroting.
 • Een compleet overzicht van de bijdragen van andere partijen, inclusief de status van de toezeggingen.
 • Het gewenste donatiebedrag.

Vraag donatie aan

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds geven wij financiële steun aan projecten die onze leef- en werkomgeving versterken. Het is belangrijk dat deze projecten de lokale omgeving op de lange termijn verbeteren op economisch, sociaal en cultureel gebied.

De commissie Stimuleringsfonds bekijkt de aanvragen en beslist of een project een bijdrage kan krijgen. Deze commissie bestaat uit leden van de ledenraad.

Voorwaarden

Ieder jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het project is voor een (breed) publiek in Arcen, Baarlo, Beesel, Belfeld, Blerick, Lomm, Reuver, Tegelen, Velden of Venlo.
 • Het project is binnen een jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • De organisatie is klant van Rabobank Venlo e.o.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project steunt.
 • Het project streeft ernaar voor langere tijd te bestaan of actief te zijn.
 • Het project biedt de mogelijkheid voor Rabobank Venlo e.o. om haar betrokkenheid te laten zien.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Projecten met als doel winst maken.
 • Projecten die worden gesponsord door de Rabobank.
 • Evenementen, exposities en voorstellingen.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die slecht zijn voor het milieu.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.

Aanvraag indienen

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn:

 • Een duidelijke omschrijving en doel van het project.
 • De doelgroep van het project en het voordeel voor deze groep.
 • Een plan van aanpak.
 • Een tijdsplanning.
 • Een sluitende begroting.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven