Sponsoring en donaties

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Venlo e.o. kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is een nieuwe manier van financiële ondersteuning vanuit de bank en vervangt in de meeste gevallen de sponsor- en donatieaanvragen.

Hoe werkt het?

Bij de meeste aanvragen verwijzen wij dus door naar dit initiatief. Zo werkt het: elk lid van Rabobank Venlo e.o. krijgt via de Rabobank Clubkas Campagne de mogelijkheid een vijftal stemmen te verdelen onder de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. Op deze manier wil Rabobank Venlo e.o. bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving.

Meer informatie

Sponsoring

Rabobank Venlo e.o. sponsort lokale en grootschalige activiteiten/evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Dit gaat voor ons verder dan naamsbekendheid: wij verwachten bij sponsoring een samenwerking om elkaar vooruit te helpen. Dit uit zich vaak in een meerjarige verbintenis.

Stimuleringsfonds

Een deel van onze winst gaat naar het Stimuleringsfonds. Via dit fonds steunt Rabobank Venlo e.o. maatschappelijke (meestal eenmalige) projecten die een bijdrage leveren aan de economische, maatschappelijke en culturele omgeving in de regio. Aanvragen worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit een afvaardiging van de ledenraad. 
Aanvragen, voorzien van aanvullende informatie over uw project, zoals begroting, plan en doelstellingen, kunt u sturen naar communicatie.venlo@rabobank.nl.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven