Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die Rabobank Walcheren/Noord-Beveland versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvraag komt van een vereniging of stichting.De organisatie is professioneel en betrouwbaar.De activiteit/ het project vindt plaats in de regio Walcheren/Noord-Beveland.De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de donatie is gedaan.Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit/ het project doorgaat.De organisatie levert zelf ook een financiële bijdrage of krijgt hulp van anderen.Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage.Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een organisatie komt maximaal één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.

Niet in aanmerking komen:

Organisaties die in 2019 al een sponsorbijdrage hebben ontvangen.Activiteiten/ projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsporten.Activiteiten/ projecten die nog in de ideeënfase zitten.Activiteiten/ projecten die al zijn uitgevoerd.Activiteiten/ projecten met een politiek of religieus doel.Activiteiten/ projecten met als doel winst maken.Individuele doelen.Vaste kosten die op de begroting staan.Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen.

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Aanvragen moeten uiterlijk 6 weken voor de vergaderdatum ontvangen zijn.Aanvragen onder € 10.000 worden beoordeeld door een beoordelingscommissie.Aanvragen boven € 10.000 worden beoordeeld door de ledenraad.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
28 juli8 september
17 september7 oktoberAanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

De Rabobank is verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op kennisoverdracht aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Wil je graag meer weten over wat Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je jouw club aanmelden?

Ambitie voor je club? Meld je dan aan