Organisatie

Organisatie

Rabobank Zeeuwse Delta wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Remon Blok is interim directeur coöperatieve Rabobank Zeeuwse Delta. Remon is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Remon Blok

Remon Blok

Directeur coöperatieve Rabobank a.i.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Zeeuwse Delta denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 48 leden. Zij praten namens de meer dan 42.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen op de eilanden Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Walcheren.