Rabobank Clubkas Campagne 2017

Leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland mogen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op hun favoriete clubs. De stemperiode heeft inmiddels plaatsgevonden.

Via de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 371 verenigingen en stichtingen. Onder het motto ‘een aandeel in elkaar’ maken we verbinding met onze klanten, leden en de samenleving. Tijdens de Clubkas Campagne verdeelt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland maar liefst €150.000,- onder de verenigingen en stichtingen die klant en lid zijn. Niet de bank zelf, maar onze leden verdelen dit budget.

De uitslag is bekend!

De stemperiode is afgesloten en de stemmen zijn geteld. Klik op onderstaande link om de uitslag te bekijken.

Wie kunnen er stemmen?

Tijdens de stemperiode van 6 april t/m 18 april 2017 beslisten onze leden hoe het totaalbedrag wordt verdeeld. Ieder lid ontving vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde club mogen uitbrengen. Deze stemmen zijn geld waard. Alle leden kregen per post een persoonlijke stemcode toegestuurd.

Meer informatie leest u hieronder.

Criteria

Om als vereniging of stichting mee te mogen doen met de Rabobank Clubkas Campagne, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De vereniging/stichting moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven om deel te mogen nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting is klant en lid bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland; de activiteiten van de vereniging/stichting vinden plaats in het werkgebied van de bank.
 • De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
 • De vereniging/stichting moet per 15 februari van het kalenderjaar waarin de Rabobank Clubkas Campagne plaatsvindt een zakelijke rekening (actief gebruik) hebben bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
 • De vereniging/stichting is voor 15 februari van het kalenderjaar waarin de Clubkas Campagne plaatsvindt lid bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
 • De vereniging/stichting kan maar één keer in aanmerking komen voor deelname. Subafdelingen of subcommissies van een vereniging/stichting komen niet in aanmerking.
 • De vereniging/stichting maakt bij deelname kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne mag enkel bestemd worden voor maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport en recreatie.
 • De vereniging/stichting die een ondersteuning ontvangt in de vorm van sponsoring of uit de coöperatieve fondsen kan ook in aanmerking komen voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Uitgesloten van deelname

Uitgesloten van deelname aan Rabobank Clubkas Campagne zijn:

 • Religieuze en politieke verenigingen/stichtingen
 • Vrienden van…, vriendenclubs, clubs van 50/100/et cetera
 • Supportersclubs en steunstichtingen
 • Verenigingen/stichtingen ter promotie van..
 • Personeels- en winkeliers en ondernemers verenigingen
 • Verenigingen die milieubelastende sporten en/of vechtsporten uitoefenen
 • Kinderopvang
 • Monumenten en erfgoed
 • Huurders(belangen)verenigingen/stichtingen
 • Stichtingen onroerend goed beheer
 • Verenigingen van (huis)eigenaren en bewonersverenigingen
 • Stichtingen Derdengelden
 • Spaarclubs en beleggingsclubs
 • Verenigingen/stichtingen die activiteiten buiten het werkgebied van de bank hebben/steunen (incl. buitenland). Uitzondering hierop zijn verenigingen/stichtingen die een lokale afdeling zijn van een landelijke vereniging/stichting (zoals Zonnebloem)
 • Particuliere initiatieven
 • Bibliotheken
 • Belangenverenigingen, actiecomités en klankbordgroepen
 • Scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen (basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, muziekscholen studentenverenigingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen, et cetera)
 • Zorginstellingen
 • Serviceclubs
 • Media (bijvoorbeeld: kranten, wijkbladen, televisiestations, radioprogramma's etc.)

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven