Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland bankieren, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

Onze leden bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Tijdens de stemperiode kunt u als lid stemmen. Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.

In 2018 was het donatiebudget € 165.000. De stemperiode is inmiddels voorbij. Houd deze pagina in de gaten voor de planning van de Rabobank Clubkas Campagne 2019.

COÖPERATIEFONDS

Met het Coöperatiefonds draagt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland bij aan het vergroten van welzijn en welvaart in de regio. Vier overkoepelende thema's (aandachtsgebieden) staan daarbij centraal.

VOEDING

ONDERNEMERSCHAP

VITALE LEEFOMGEVING

ZELFREDZAAMHEID

De thema's vormen een leidraad voor toekenning van steun vanuit het fonds. Er wordt gezocht naar initiatieven die deze thema's in ons werkgebied raken en versterken. 

EEN AANVRAAG DOEN BIJ HET COÖPERATIEFONDS

Aanvragen voor bijdragen aan projecten en initiatieven die aansluiten bij de genoemde thema’s kunnen worden ingediend bij het Coöperatiefonds. (Zie hieronder Contact).

Elke aanvraag wordt beoordeeld op aansluiting bij de voorwaarden van het fonds. Vervolgens wordt de aanvraag voorgelegd aan een vertegenwoordiging van onze ledenraad. Deze ledenraadsleden beslissen over het al dan niet toekennen van bijdragen uit het Coöperatiefonds.

Behandeling van aanvragen

De coöperatiefondscommissie komt één maal per kwartaal samen om de aanvragen te behandelen.  Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de vergaderdatum ontvangen zijn.

De vergaderdata voor 2018 worden zo snel mogelijk hier gepubliceerd.

Contact

Voor aanvragen en meer informatie over het Coöperatiefonds kunt u contact opnemen met:

Afdeling Marketing & Communicatie
(0118) 42 78 01
communicatie.wnb@rabobank.nl

Stichting Kenniswerf en DOK41

Stichting Kenniswerf Zeeland is een kennis- en vernieuwingsplatform voor ondernemers. DOK41 is er voor Zeeuwse starters met nieuwe technische en creatieve start-ups. Samen geven zij inhoud aan de vier onderwerpen innoveren, ondernemen, leren en vestigen in onze regio. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland steunt Kenniswerf Zeeland en DOK41 vanuit het Economisch Ontwikkelingsfonds.

Lees meer op Kenniswerf.nl

Meer informatie over DOK41 op Dok41.nl

Breedband Veere en Noord-Beveland

Graag steunen wij een project voor de aanleg van een breedbandnetwerk in onze regio. Het maakt snel internet mogelijk, ook in het buitengebied van Veere en Noord-Beveland. En dat tegen een eerlijke prijs door middel van één of meer straalverbindingen. Uitvoerende organisaties de Energiek Coöperatie Noord-Beveland en de Ondernemersmanager Veere krijgen onze steun vanuit het Economisch Ontwikkelingsfonds.

Lees over de Energiek Coöperatie Noord-Beveland op Ecnb.nl

Meer informatie op Ondernemersmanagerveere.nl

Stichting Energieke Regio

Duurzaam ondernemen is goed voor het milieu én voor de portemonnee. Met die boodschap wil Stichting Energieke Regio vooral het midden- en kleinbedrijf in Zeeland in beweging krijgen. Initiatiefnemers van de stichting zijn Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Rabobank Oosterschelde en energiebedrijf Delta. Vanuit het Economisch Ontwikkelingsfonds steunen wij de activiteiten van Stichting Energieke Regio.

Lees meer op Energiekeregio.nl

Muziek op Noord-Beveland

‘Heel het eiland maakt muziek’ is een initiatief van Muziekvereniging Apollo Wissenkerke, Brassband Wilhelmina Colijnsplaat en Muziekvereniging EMM Kortgene. Samen met de Zeeuwse Muziekschool laten zij basisschoolleerlingen op Noord-Beveland kennismaken met muziek. Voor het kopen van de instrumenten ontvangen de drie verenigingen een bijdrage uit ons Sociaal Maatschappelijk Fonds.

www.apollowissenkerke.nl

www.demuzieknote.nl

www.advendo-emm.nl

Leefbaarheidsprojecten in Veere

Meerdere dorpen in de gemeente Veere zijn actief bezig met het versterken en vergroten van de leefbaarheid in hun dorp. Vanuit het Sociaal Maatschappelijk Fonds ondersteunt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland deze inzet. De dorpsraden van Westkapelle, Meliskerke en Koudekerke en het Museum Veere ontvangen een bijdrage voor dit project. 

Pumptrackbaan Veere

De jeugd in Veere nam het initiatief voor het aanleggen van een pumptrackbaan in hun stad. Dit is een baan van asfalt, vol met hobbels en steile bochten. Hierdoor is de baan geschikt voor BMX- en crossfietsen, skateboard en stepjes. Deze baan is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit ons Sociaal Maatschappelijk Fonds. 

www.pumptrack.nl

Sponsoring

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid. In 2016 sponsoren wij onder andere Het Zeeuws Orkest en Kustmarathon Zeeland.

Stuur een e-mail

Het Zeeuws Orkest

Het Zeeuws Orkest bestaat uit 75 muzikanten, waarvan 20 amateurs. Met deze mix van amateurs en professionals neemt het orkest een unieke plaats in tussen de Nederlandse symfonieorkesten. Ook leveren nationale en internationale bekende solisten belangrijke creatieve bijdragen aan de concerten. De komende 3 jaar ondersteunt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland het Zeeuws Orkest. 

Lees meer op www.zeeuwsorkest.nl

Kustmarathon Zeeland

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland steunt de Kustmarathon Zeeland vanaf de eerste keer in 2003. Daar zijn we trots op. Veel medewerkers van de bank nemen zelf deel aan de verschillende onderdelen van de marathon, zijn vrijwilliger of zijn actief in de promotieteams van onze bank. 

Lees over de marathon op Marathonzeeland.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven