Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Donaties

Als coöperatieve bank geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland doneert vanuit het Coöperatiefonds en Rabo ClubSupport.

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen, ook in Walcheren en Noord-Beveland. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.

Meer informatie over Rabo ClubSupport

Overige sponsorverzoeken kun je per mail indienen

Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds draagt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland bij aan het vergroten van welzijn en welvaart in de regio. Vier overkoepelende thema's (aandachtsgebieden) staan daarbij centraal.

Voeding
Ondernemerschap
Vitale leefomgeving
Zelfredzaamheid

De thema's vormen een leidraad voor toekenning van steun vanuit het fonds. Er wordt gezocht naar initiatieven die deze thema's in ons werkgebied raken en versterken. 

Voorwaarden

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Aanvragen voor het Coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De activiteit/ het project vindt plaats in de regio Walcheren/Noord-Beveland.
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de donatie is gedaan.
 • Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit/ het project doorgaat.
 • De organisatie levert zelf ook een financiële bijdrage of krijgt hulp van anderen.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage.

Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een organisatie komt maximaal één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.

Wij steunen geen:

 • Organisaties die in 2019 al een sponsorbijdrage hebben ontvangen.
 • Activiteiten/ projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsporten.
 • Activiteiten/ projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Activiteiten/ projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Activiteiten/ projecten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten/ projecten met als doel winst maken.
 • Individuele doelen.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen.

Beoordeling

Aanvragen boven € 10.000 worden beoordeeld door de ledenraad. Deze vergadert in 2020 op:

 • 19 februari
 • 1 april
 • 10 juni
 • 2 september
 • 18 november

Aanvragen moeten uiterlijk 6 weken voor de vergaderdatum ontvangen zijn.

Aanvragen onder € 10.000 worden beoordeeld door een beoordelingscommissie.

Een aanvraag doen bij het Coöperatiefonds

Aanvragen voor bijdragen aan projecten en initiatieven die aansluiten bij de genoemde thema’s kunnen worden ingediend bij het Coöperatiefonds.

Elke aanvraag wordt beoordeeld op aansluiting bij de voorwaarden van het fonds. Vervolgens wordt de aanvraag voorgelegd aan een vertegenwoordiging van onze ledenraad. Deze ledenraadsleden beslissen over het al dan niet toekennen van bijdragen uit het Coöperatiefonds.

Contact

Voor aanvragen en meer informatie over het Coöperatiefonds kunt u per e-mail contact opnemen met:
communicatie.wnb@rabobank.nl

Stichting Kenniswerf en DOK41

Stichting Kenniswerf Zeeland is een kennis- en vernieuwingsplatform voor ondernemers. DOK41 is er voor Zeeuwse starters met nieuwe technische en creatieve start-ups. Samen geven zij inhoud aan de vier onderwerpen innoveren, ondernemen, leren en vestigen in onze regio. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland steunt Kenniswerf Zeeland en DOK41 vanuit het Economisch Ontwikkelingsfonds.

Lees meer op Kenniswerf.nl

Meer informatie over DOK41 op Dok41.nl

Breedband Veere en Noord-Beveland

Graag steunen wij een project voor de aanleg van een breedbandnetwerk in onze regio. Het maakt snel internet mogelijk, ook in het buitengebied van Veere en Noord-Beveland. En dat tegen een eerlijke prijs door middel van één of meer straalverbindingen. Uitvoerende organisaties de Energiek Coöperatie Noord-Beveland en de Ondernemersmanager Veere krijgen onze steun vanuit het Economisch Ontwikkelingsfonds.

Lees over de Energiek Coöperatie Noord-Beveland op Ecnb.nl

Meer informatie op Ondernemersmanagerveere.nl

Stichting Energieke Regio

Duurzaam ondernemen is goed voor het milieu én voor de portemonnee. Met die boodschap wil Stichting Energieke Regio vooral het midden- en kleinbedrijf in Zeeland in beweging krijgen. Initiatiefnemers van de stichting zijn Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Rabobank Oosterschelde en energiebedrijf Delta. Vanuit het Economisch Ontwikkelingsfonds steunen wij de activiteiten van Stichting Energieke Regio.

Lees meer op Energiekeregio.nl

Muziek op Noord-Beveland

‘Heel het eiland maakt muziek’ is een initiatief van Muziekvereniging Apollo Wissenkerke, Brassband Wilhelmina Colijnsplaat en Muziekvereniging EMM Kortgene. Samen met de Zeeuwse Muziekschool laten zij basisschoolleerlingen op Noord-Beveland kennismaken met muziek. Voor het kopen van de instrumenten ontvangen de drie verenigingen een bijdrage uit ons Sociaal Maatschappelijk Fonds.

www.apollowissenkerke.nl

www.demuzieknote.nl

www.advendo-emm.nl

Leefbaarheidsprojecten in Veere

Meerdere dorpen in de gemeente Veere zijn actief bezig met het versterken en vergroten van de leefbaarheid in hun dorp. Vanuit het Sociaal Maatschappelijk Fonds ondersteunt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland deze inzet. De dorpsraden van Westkapelle, Meliskerke en Koudekerke en het Museum Veere ontvangen een bijdrage voor dit project. 

Pumptrackbaan Veere

De jeugd in Veere nam het initiatief voor het aanleggen van een pumptrackbaan in hun stad. Dit is een baan van asfalt, vol met hobbels en steile bochten. Hierdoor is de baan geschikt voor BMX- en crossfietsen, skateboard en stepjes. Deze baan is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit ons Sociaal Maatschappelijk Fonds. 

www.pumptrack.nl

Sponsoring

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid. In 2016 sponsoren wij onder andere Het Zeeuws Orkest en Kustmarathon Zeeland.

Stuur een e-mail

Het Zeeuws Orkest

Het Zeeuws Orkest bestaat uit 75 muzikanten, waarvan 20 amateurs. Met deze mix van amateurs en professionals neemt het orkest een unieke plaats in tussen de Nederlandse symfonieorkesten. Ook leveren nationale en internationale bekende solisten belangrijke creatieve bijdragen aan de concerten. De komende 3 jaar ondersteunt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland het Zeeuws Orkest. 

Lees meer op www.zeeuwsorkest.nl

Kustmarathon Zeeland

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland steunt de Kustmarathon Zeeland vanaf de eerste keer in 2003. Daar zijn we trots op. Veel medewerkers van de bank nemen zelf deel aan de verschillende onderdelen van de marathon, zijn vrijwilliger of zijn actief in de promotieteams van onze bank. 

Lees over de marathon op Marathonzeeland.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven