Actievoorwaarden SKOV actie donaties verenigingen / stichtingen

  • De actie geldt exclusief voor SKOV-medewerkers die tijdens de actieperiode een hypotheek afsluiten bij Rabobank Waterland en Omstreken. 
  • De actieperiode loopt van 1 september 2016 tot 1 september 2018. 
  • Een SKOV-medewerker die tijdens de actieperiode een hypotheek afsluit bij Rabobank Waterland en Omstreken mag een vereniging of stichting aandragen voor een donatie ter waarde van €250,- inclusief eventueel verschuldigde BTW. De donatie wordt verstrekt uit het Coöperatiefonds. 
  • Rabobank Waterland en Omstreken beslist of de voorgedragen stichting of vereniging de donatie toegekend krijgt. 
  • Een SKOV-medewerker die gebruik van de actie wil maken moet dit kenbaar maken aan een medewerker van de bank in het hypotheekadviesgesprek bij Rabobank Waterland en Omstreken. 
  • Een vereniging of stichting komt alleen in aanmerking voor de donatie wanneer de organisatie haar belangrijkste activiteiten uitvoert en gevestigd is in een van de volgende gemeentes: Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, Zeevang, Beemster en de voormalige gemeente Graft-De Rijp. 
  • De vereniging of stichting moet een maatschappelijk doel dienen, ingeschreven zijn bij de KvK en een eigen rekeningnummer hebben. 
  • Rabobank Waterland en Omstreken behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Rabobank Waterland en Omstreken of derden.
  • Rabobank Waterland en Omstreken behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen. 
  • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden aan Rabobank Waterland en Omstreken via communicatie.waterland@rabobank.nl o.v.v. ‘Samenwerking SKOV’. 


Versie september 2016

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven