Sponsorstrategie nieuwe stijl

Vereniging

Verenigingen, stichtingen en clubs in sport en cultuur hebben het in deze tijd niet makkelijk. Ze kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, teruglopende ledenaantallen en een gebrek aan vrijwilligers en goede bestuurders. En dat terwijl verenigingen en stichtingen, juist in deze tijd, een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.

Meedoen doe je niet alleen

Ze vormen een onmisbare rol in de leefomgeving van mensen. Het verenigingsleven zorgt voor meer sociale cohesie en een meer tolerante samenleving. Ook worden er talenten ontdekt en klaargestoomd voor de top. Ben je bij een vereniging of club aangesloten, dan wil je ergens aan meedoen. Ieder lid doet mee. Maar meedoen doe je niet alleen, dat doe je samen. Ook het realiseren van doelen en ambities van een vereniging, pak je samen aan. De Rabobank is al decennialang verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. Daarom stelt de Rabobank hen centraal in de sponsorstrategie. In deze nieuwe aanpak ondersteunen we niet meer alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar focussen we op intensieve begeleiding om verenigingsambities in te vullen, voor een bestendige toekomst.

Rabo Verenigingsondersteuning

De verenigingen ontplooien nieuwe initiatieven en gaan uitdagingen aan. Wij denken actief met hen mee en bieden ondersteuning op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en hun maatschappelijke rol. Onze nieuwe sponsoraanpak gaat een stap verder. We geven niet meer alleen geld, maar versterken de verenigingen juist met kennis en begeleiding. Binnen de nieuwe aanpak werken we de komende jaren intensief samen met belangrijke partijen uit sport en cultuur: NOC*NSF/TeamNL, de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), Kunstbende en Mojo/Lowlands. Deze partijen leveren inhoudelijke kennis voor de begeleiding en, samen met ons, de benodigde menskracht om de ambities van de verenigingen te realiseren. In 2017 starten we met vijf verenigingen het traject van Rabo Verenigingsondersteuning. Dit zijn: HV Vido, TV Ilpendam, Waterlandse Hockeyclub, Derba/SV Graftdijk en het Purmerends Museum. De Verenigingsondersteuning bestaat uit twee onderdelen: zichtbaarheid en inhoudelijk. De inhoudelijke begeleiding bestaat uit het invullen van de ambities van de vereniging, club of stichting. Deze ondersteuning is gebaseerd op één of meerdere van de thema's: bestuurlijk, financieel, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijk en wordt centraal aangeboden en gefaciliteerd. In 2018 stellen  we het traject voor nog vijf verenigingen open. Een traject loopt minimaal twee jaar.

Rabo Clubkas Campagne

Niet iedere vereniging heeft behoefte aan de Verenigingsondersteuning. Om deze doelgroep niet te vergeten en te steunen in de activiteiten die zij ontplooien, introduceren wij in 2018 de Rabo Clubkas Campagne (RCC). Leden van de bank mogen een deel van de winst van Rabobank Waterland en Omstreken verdelen over verenigingen en stichtingen in ons werkgebied. Dat is in één zin RCC. We geven leden hierbij de gelegenheid om te stemmen op organisaties die ze een warm hart toedragen. Ons resultaat vloeit daardoor gedeeltelijk terug in het verenigingsleven en dat is winst voor iedereen.

Coöperatiefonds en Wensboom

Ons coöperatiefonds blijft bestaan en omvat alle investeringen en bestedingen die worden gedaan ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving (inclusief initiatieven op het terrein van duurzaamheid). Het gaat derhalve om investeringen en bestedingen van plaatselijk en algemeen belang, dus niet aan individuen, klanten of leden. Vier keer per jaar komt de commissie Rabo Waterland Coöperatiefonds bijeen en bespreekt de aanvragen. Dit jaar organiseren wij geen Actie Wensboom; dit alternatief gaat in 2018 in ander vorm verder, namelijk de Rabo Clubkas Campagne. Ook de Rabo Fietssponsortocht wordt niet langer georganiseerd en zal overgaan in de Rabo Clubkas Campagne.

Purmerend, 13-10-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn