Egg Valley. Een mooie kans voor de regio

Overzichtsfoto vn bijeenkomst vrijdag 4 september

Op vrijdag 4 september overhandigde Hans de Kinderen, directievoorzitter van Rabobank Weerterland en Cranendonck het startdocument Egg Valley aan gedeputeerde van de Provincie Limburg Hubert Mackus.

“Egg Valley” werd in juni 2019 geïntroduceerd op het symposium “Voeding in beweging” tijdens de EK Triatlon in Weert. Een titel die zonder meer van toepassing is op deze regio. De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal vormen het hart van de Nederlandse eiproductie en verwerking. De regio huisvest circa 8 miljoen kippen en wekelijks worden er 80 miljoen eieren in de regio verhandeld of verwerkt tot poeders, vloeibare halffabricaten en gekookte, geschilderde of gepelde eieren. “Een uniek vertrekpunt om een keten te bouwen die de mooiste producten levert met een goed rendement en in verbinding is met haar omgeving” vindt Hans de Kinderen. “Vandaar dat de Rabobank samen met Keyport in gesprek is gegaan met alle betrokken partijen; de ondernemers, de gemeenten, de provincie, HAS Hogeschool, ministerie LNV, Gebiedsbureau en Wageningen University & Research. Feit dat ze hier vandaag allemaal aanwezig zijn, toont de betrokkenheid en het belang ervan. Het rondje langs de velden heeft geresulteerd in een gedragen visie met heldere programmalijnen en een duidelijke prioritering en bevestigde dat dit ook het moment is.” Een vertrekdocument op weg naar het benutten van de kansen die Egg Valley biedt. Hans Corsten, mede-aanjager en kartrekker namens Keyport: ‘Egg Valley is een enorme kans voor de regio. Dit is het moment om het stuur te pakken.”

Samen verder

“Onze deur staat open om met deze ambitie aan de slag te gaan,“ zegt Hans Corsten van Keyport. “Egg Valley kan een enorme bijdrage leveren aan de economische versterking en leefbaarheid van dit gebied.” Netwerkorganisatie Keyport is betrokken vanaf het begin. Eerst als aanjager bij het in kaart brengen van de kansen en nu bij het faciliteren van het vervolg. Hans de Kinderen licht toe: “We gaan verder met het organiseren van dialoogsessies met ondernemers. De fundering voor Egg Valley ligt er; er zijn geld, kennis, faciliteiten en menskracht beschikbaar. De volgende stap is toewerken naar een leidende coalitie van ondernemers die met elkaar daadwerkelijk inhoud wil geven aan de kansen die Egg Valley biedt. Dus vooral samen doen, want samen bereiken we meer.”

Weerterland en Cranendonck, 9-9-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn