In crisistijd worden talenten anders ingezet

Afbeelding Hans de Kinderen, Directievoorzitter Rabobank Weerterland en Cranendonck

Beste mensen, Enkele weken geleden zat ik met mijn zoon aan de keukentafel. Hij is verpleegkundige. Zichtbaar aangedaan vertelde hij dat in een week tijd de helft van zijn collega’s ziek was geworden en een derde van zijn cliënten was gestorven. Zijn verhaal kwam bij me binnen. Ineens was corona geen abstract begrip meer, maar heel dichtbij.

De wereld is veranderd

Ik kan me niet herinneren dat de behoefte aan houvast ooit zo groot was. Ook voor de Rabobank zijn het bizarre weken. Nadat half maart de intelligente lockdown van kracht werd, hebben we in deze regio direct een crisisteam geformeerd. Vanaf dat moment zijn we samen met onze stakeholders dag en nacht bezig geweest om ons voor te bereiden op de ondersteunende rol die van onze bank verwacht wordt. Eenvoudig was én is dat allerminst. Deze coronacrisis is voor iedereen en dus ook voor ons nieuw. Duidelijke richtlijnen voor het ondersteunen van bedrijven en particulieren waren er aanvankelijk nog niet. Daar is heel hard aan gewerkt. Naast snelheid was ook zorgvuldigheid geboden.

Luisterend oor

De belangrijkste boodschap voor nu is dat we er zíjn voor onze klanten. De afgelopen weken is ons telefoonverkeer verdrievoudigd. Achter de schermen hebben we heel veel contact gezocht met ondernemers, met name in de branches die het hardst getroffen worden door deze crisis zoals de horeca, non-food retail en transportsector. We wilden graag horen hoe het met hen gaat. Mensen die zich zorgen maken of hun bedrijf het wel gaat redden, bieden we een luisterend oor. Daar begint het mee. Ook voor particuliere klanten en verenigingen staan onze adviseurs klaar: telefonisch, online, maar ook in ons bankkantoor in Weert dat in deze coronatijd ‘gewoon’ geopend is. De onzekerheid is groot, er leven heel veel vragen. Wat als ik mijn baan kwijtraak? Kunnen we nog wel verhuizen, ons huis verbouwen of een schenking doen aan de kinderen? Maar ook: welke regelingen zijn er om als vereniging het hoofd boven water te houden?

Meedenken in kansen

In het woud van ondersteunende maatregelen wijzen we onze klanten de weg en zoeken we samen naar oplossingen. Voor bedrijven is er een palet aan regelingen. Denk aan een staatsgegarandeerde financiering ter overbrugging van liquiditeitstekorten of het uitstellen van aflossings- en leaseverplichtingen. Particuliere klanten die als gevolg van de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen dragen, verlenen we uitstel van betaling. Daarnaast helpen we stichtingen en verenigingen die in hun voortbestaan bedreigd worden. Zo’n twintig clubs uit de regio hebben inmiddels gebruik gemaakt van het Noodfonds dat we hiervoor speciaal in het leven hebben geroepen. Verder helpen we verenigingen online op weg, bijvoorbeeld rond de vraag hoe ze in deze tijd hun financiën op orde kunnen houden en actief met hun leden kunnen communiceren. Hier hechten we enorm veel waarde aan. Verenigingen zijn namelijk de smeerolie van de samenleving, de gemeenschap waar ook wij als coöperatieve bank van oudsher deel van uitmaken.

Talent

Een crisis van deze omvang kunnen we alleen het hoofd bieden wanneer we de krachten bundelen. Tegelijkertijd is ook realisme vereist. Hoe graag we ook willen helpen, niet ieder bedrijf is te redden. Sommige ondernemers verkeerden ook voor deze crisis al in zwaar financieel weer of opereerden in een bedrijfstak die al langer onder druk staat. Het is belangrijk om daar eerlijk en transparant over te zijn en als bank geen verkeerde verwachtingen te wekken. Met die realiteit voor ogen is het goed om te zien dat veel ondernemers deze crisistijd aangrijpen om nieuwe keuzes te maken. Waar de een noodgedwongen bezig is met overleven, benut een ander de vrije uren om tot bezinning te komen. Mensen rechten de rug, boren andere talenten aan en slaan nieuwe wegen in. Een crisis als deze is bij uitstek het moment om na te denken over hoe we ons leven en de wereld hebben ingericht. Ook in deze regio komt dit talent op heel veel plekken bovendrijven. De komende weken laten we zien hoe het met onze klanten gaat. Met welke uitdagingen zij op dit moment worden geconfronteerd. Hoe weerbaar en flexibel ze zijn. Met welke creatieve oplossingen ze hun bedrijf of vereniging door de coronacrisis loodsen en hoe de bank daarbij helpt. Authentieke verhalen die inspireren en het verdienen om gedeeld te worden.

Dit is een eerste verhaal in een reeks van 8 tot 10 verhalen die we wekelijks zullen aanleveren.

Weerterland en Cranendonck, 8-5-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn