Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die lokaal leefgebied Weerterland en Cranendonck versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Verzoeken dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

Versterken van lokale gemeenschappen
Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.

Financieel Gezond Leven
Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.

Duurzaam Wonen en de energietransitie
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.

Duurzaam Ondernemen
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.

Banking4Food
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

de aanvrager is klant bij Rabobank Weerterland en Cranendonck de aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel het project is waar te maken in kosten, uitvoering en termijn (maximaal twee jaar) het project komt ten goede aan de lokale gemeenschap binnen het werkgebied van Rabobank Weerterland en Cranendonck, te weten de gemeente Cranendonck, Nederweert, Weert en enkele kernen van de gemeente Leudal het project wordt gerealiseerd door een eigen bijdrage van de aanvrager (in geld en/of natura) en is niet afhankelijk van een bijdrage uit het Coöperatiefonds

Niet in aanmerking komen:

projecten met religieuze doelen projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn projecten die een jaarlijkse bijdrage willen ontvangen jaarlijks terugkerende evenementen feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding), installatie van zonnepanelen of vervanging van daken projecten met een doelstelling om winst te maken projecten die (deels) afgerond zijn organisaties die de donatie gebruiken om hun kostenberekening sluitend te krijgen organisaties die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners
Deadline aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Data beoordelingen: Deadline aanvragen:
Data nog niet bekend Data nog niet bekend
- -
- -
- -
Aanvraag indienen