Rabobank Verbindingspijs 2018

Huis kopen

Als coöperatieve bank kent de Rabobank als geen ander de kracht van samenwerken. Daarom wil Rabobank Weerterland en Cranendonck een prijs toekennen aan bedrijven die samenwerken. Bedrijven die op een bijzondere, innovatieve of zeer effectieve manier een verbinding zijn aangegaan, verdienen de Verbindingsprijs. Op de avond dat de Weerterlandprijs wordt uitgereikt, op 7 november 2018, wordt ook deze Verbindingsprijs uitgereikt. Samenwerken is een aantrekkelijke optie voor groei, die in de ogen van de Rabobank nog vele kansen biedt. Samenwerken of de verbinding aangaan kan op verschillende manieren. Met leveranciers, met klanten in co-creatie, met andere merken, gebruik makend van elkaars distributiekanalen of in een platform waarin bedrijven bijvoorbeeld elkaars competenties delen. Vooral samenwerkingsverbanden “buiten de gebruikelijke paden om” verdienen de Verbindingsprijs. De genomineerden voor de Rabobank Verbindingsprijs 2018 zijn:

Stichting Wieert ammezieertj

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het sociaal-maatschappelijk leven in de regio Weert, door onder meer het organiseren en faciliteren van activiteiten en evenementen in en voor die regio; alsmede het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Wat dit bestuur belangeloos met veel bloed, zweet en tranen heeft neergezet (2 grote musicals in enkele jaren tijd) heeft significant bijgedragen aan een gevoel van lokale trots en gevoel van verbinding onder de Weerter bevolking. En ze betrekken telkens vele lokale ondernemers, monumentale gebouwen (Martinuskerk), verenigingen (Jan van Weert, Fresh, Gilde St. Catharina, etc.) en muzikale talenten hierbij.

Meer weten over Stichting Wieert ammezieertj?

Boeren van Nederweert

Burgers hebben vaak geen duidelijk beeld van wat er in een boerenbedrijf gebeurt. Vreemd en ook zonde eigenlijk als je bedenkt hoe belangrijk de agrarische sector van oudsher is voor Nederweert. Om mensen beter te informeren en onnodige misverstanden over de sector weg te nemen, hebben agrariërs uit Nederweert de krachten gebundeld in het initiatief Boeren van Nederweert. Ze laten, in een bijzondere (online)serie (o.a. op FB) zien wie zij zijn, wat er achter de staldeur gebeurt, wat voor moois de sector allemaal in huis heeft en welke keuzes de ondernemers maken om het beste voor mens, dier en milieu te bewerkstelligen.

Meer weten over Boeren van Nederweert? 

Kr8tig

Wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwd kansen bieden. Met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als belangrijke drijfveren. In de opzet wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van ieder persoon. Kr8tig probeert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een brug te slaan naar werk. Deelnemers vanuit diverse maatschappelijke achtergronden krijgen er een gericht maatwerktraject en/of een beroepsopleiding met gelijkwaardigheid en onderling respect als uitgangspunten om nadien krachtiger in de maatschappij terug te kunnen keren. 

Meer weten over Kr8tig?

Weert, 5-9-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn