Ledenraad beslist over aanvragen Coöperatief Stimuleringsfonds

De ledenraad van Rabobank West Betuwe heeft in zijn vergadering van 6 juni jl. besloten om 3 regionale projecten in het werkgebied van de bank financieel te ondersteunen. Projecten moeten daarvoor aan een aantal criteria voldoen. Eén daarvan is dat er een substantiële impact moet zijn voor de regio op het gebied van bijvoorbeeld economische ontwikkeling, duurzaamheid, innovatie, onderwijs, of een combinatie daarvan. De projecten waaraan een bijdrage werd toegekend zijn de volgende:

3D-kanjers

Deze organisatie biedt aan de hogere groepen in het basisonderwijs een zelfbouwpakket voor een 3D-printer. De leerlingen zetten (onder begeleiding) zelf de printer in elkaar en leren daar vervolgens ook mee werken. Bij de printer wordt ook een lespakket geleverd. Leerlingen kunnen via de website ook hun ervaringen met anderen delen. Leerzaam is ook dat bijvoorbeeld producten kunnen worden geprint die weer inzetbaar zijn voor andere lesprogramma’s, maar ze kunnen ook producten voor een event of een zakelijke opdrachtgever produceren. Het programma is voor zowel leerlingen als leerkrachten uitermate boeiend en leerzaam, omdat het niet alleen het technisch inzicht vergroot, maar ook de creativiteit prikkelt en samenwerking vraagt. Het streven is dat 25 scholen mee gaan doen in het werkgebied van de bank. De scholen betalen daarvoor zelf ook een bijdrage.

De ledenraad kende een bedrag toe van € 20.000,- om de bijdrage van de scholen op een acceptabel niveau te kunnen houden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.3dkanjers.nl

Etalage Laanboomcentrum en Omgevingsgericht Ondernemen van Boomkwekersvereniging TCO

De boomkwekers in Opheusden en omgeving hebben zich verenigd in Boomkwekersvereniging TCO. Het hoogste doel is om de regio als hét laanboomcentrum van Nederland op de wereldkaart te zetten. Enige tijd geleden werd daartoe een nieuwe internationaal georiënteerde website gelanceerd. De vereniging zet zich ook in om de individuele leden te ondersteunen in de ontwikkeling van hun ondernemerskwaliteiten. Daarvoor zijn verscheidene projecten opgezet. Om de sector als geheel en Opheusden als laanboomcentrum beter te profileren zijn de projecten Etalage Laanboomcentrum en Omgevingsgericht Ondernemen ontwikkeld. De ledenraad kende voor deze projecten een bedrag toe van € 34.250,-.

Meer informatie vindt u op www.treecentreopheusden.nl.

PraktijkLab van ROCRivor

ROCRivor in Tiel heeft het zogenaamde PraktijkLab ingericht. Van hieruit worden door de leerlingen voor bedrijven en instellingen diverse concrete opdrachten uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van promotie, communicatie, events, marktonderzoek, ICT etc. Deze manier van werken stimuleert de leerlingen om vanuit ondernemerschap met serieuze projecten aan de slag te gaan. Zij doen dat onder begeleiding van docenten en ook de opdrachtgever moet bereid zijn daaraan enige begeleiding te geven. De opdrachten worden tot nog toe om niet uitgevoerd, maar gewerkt wordt aan een model, waarbij de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht van invloed is op de prijs die de opdrachtgever daarvoor wil betalen. Deze manier van werken heeft grote voordelen voor zowel de opdrachtgever als de leerlingen. Zij leren elkaar kennen en dat biedt weer perspectief voor bijvoorbeeld een toekomstige arbeidsrelatie.

De ledenraad kende een bedrag toe van € 50.000,- om het PraktijkLab verder te professionaliseren en uit te bouwen. De bank steunt het project ook met advies en door inzet van haar netwerk.

Wilt u als ondernemer PraktijkLab inschakelen of meer weten over dit project, kijkt u dan op www.rivorpraktijklab.nl.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven