Regioscan: kennis en kansen in West-Brabant Noord in beeld

Regioscan West-Brabant Noord

De ene plek in Nederland is de andere niet. Om adequaat in te kunnen spelen op regionale uitdagingen en kansen is regionale kennis nodig.

Kennis van West-Brabant Noord

Die kennis hebben we bijeengebracht in de Regioscan. De Regioscan is een infographic met begeleidende tekst waarin de belangrijkste kenmerken, krachten en uitdagingen van ons werkgebied (gemeente Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk) zijn beschreven.

Download de regioscan

Daarnaast geeft de Regioscan de samenhang weer tussen deze kenmerken en wordt het werkgebied vergeleken met de rest van Nederland.

Benieuwd? Bekijk de Regioscan hier

West-Brabant Noord, 14-2-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn