Vacatures ledenraad

Collega's

De schakel tussen onze bank en leden én een belangrijk klankbord voor de directie: dat is onze ledenraad. De 30 gekozen leden in de ledenraad vormen samen een goede afspiegeling van onze leden. Ieder jaar komen er vacatures beschikbaar en dit jaar hebben we er vier.

Naar wie zijn we op zoek

  • Een Particuliere klant uit Halderberge
  • Een ondernemer/persoon werkzaam in de Food & Agri sector uit Halderberge
  • Een Particuliere klant uit Moerdijk
  • Een ondernemer/persoon werkzaam in de Food & Agri sector in Moerdijk

Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van onze bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over ons beleid en de maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden.

Wanneer ben je geschikt?

Natuurlijk verwachten we wel bepaalde competenties van een ledenraadslid. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de mening van onze leden goed wordt uitgedragen. Denk aan kennis van de wensen en opvattingen van leden en klanten, zichtbare betrokkenheid bij wat er leeft in de markt en maatschappij en het vermogen om interactie te zoeken met de achterban. De uitgebreide profielschets kun je opvragen via directie.wbn@rabobank.nl.

Hoe stel je je kandidaat?

Stuur uiterlijk 31 augustus 2020 je cv en motivatie naar directie.wbn@rabobank.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een selectiecommissie. Daarin vertellen we je meer over de rol en taken van de ledenraad. Uiteraard kun je dan ook jouw vragen stellen. De selectiecommissie toetst vervolgens alle potentiële kandidaten aan het voorkeursprofiel en komt tot een voordracht.

1-7-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn