Kom jij onze ledenraad versterken?

Ledenraadsleden

Rabobank West-Friesland streeft primair naar het voorzien in de financiële behoeften van klanten door transparante, eerlijke en begrijpelijke dienstverlening. In het verlengde daarvan heeft Rabobank West-Friesland een visie geformuleerd om de ontwikkeling van het werkgebied te stimuleren. De lokale directievoorzitter draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de lokale ambities naar klant, markt en werkgebied vanuit een gezamenlijk vastgesteld collectief kader. Hij weet zich daarbij geïnspireerd door een actieve ledenraad en gestimuleerd door een lokaal betrokken raad van commissarissen met een integraal perspectief op de organisatie.

De rollen van de lokale ledenraad

De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden met een diverse achtergrond en oriëntatie brengen de buitenwereld over de volle breedte binnen om de lokale bank op koers te houden. De ledenraad vormt de primaire toetssteen voor de financiële dienstverlening en de bijdrage aan de ontwikkeling van het werkgebied.

Daarbij vervult de ledenraad drie rollen. Allereerst signaleert de ledenraad ontwikkelingen in markt en samenleving. Ten tweede is de ledenraad sparringpartner voor de directievoorzitter, de lokale raad van commissarissen en specifiek de voorzitter in zijn/haar rol in de Algemene Ledenraad (ALR). Ten derde vervult de ledenraad een aantal formele rollen binnen de lokale bank.

Wat is belangrijk voor een ledenraadslid?

  • is klant van Rabobank West-Friesland en lid van de daaraan gekoppelde  verenigingsrechtelijke afdeling West-Friesland;
  • kent de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze helder verwoorden  richting directievoorzitter en lokale raad van commissarissen; 
  • is actief in een of meerdere relevante lokale netwerken;
  • is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van het werkgebied;
  • investeert tijd in vergaderingen, en eventuele deeloverleggen; 
  • draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis met anderen;
  • kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden;
  • onderschrijft de coöperatie als dé organisatievorm voor de Rabobank, bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter en draagt dit positief uit in zijn contacten;
  • beseft dat de lokale bank een onderdeel is van de Rabobank als geheel en houdt hiermee in de oordeelsvorming rekening

Hoe ziet de ledenraad eruit?

De ledenraad bestaat uit 30 leden. De ledenraadsleden worden verkozen door de leden via de kieskring. Onze bank heeft één kieskring, dus feitelijk zijn het alle leden gezamenlijk die de ledenraadsleden verkiezen.

Belangrijk is dat de leden zich herkennen in hun raad: dat de raad representatief is voor het ledenbestand. We streven daarom naar een ledenraad die een goede mix laat zien van leeftijd, man/vrouw, zakelijk/particulier, etc.

Interesse

Herkent u zich in bovenstaand profiel en heeft u interesse in de boeiende rol van ledenraadslid? Stuur dan vóór 15 oktober 2019 uw motivatie met cv naar de selectiecommissie via directie.wf@rabobank.nl. Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie op nummer 088-7267342.

14-8-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn