Word lid van de ledenraad

Informatiebijeenkomst

Staat u midden in de lokale samenleving? DAN ZOEKEN WIJ U!

Rabobank West-Friesland is een coöperatie en bestaat uit leden. De ledenraad is een afvaardiging van alle leden van de lokale bank en vormt hét klankbord voor de directie. Bijvoorbeeld over financiële dienstverlening en de lokale maatschappelijke betrokkenheid van de bank. De ledenraad bestaat uit dertig enthousiaste leden van de bank. In dit jaar 2017 treden zes van hen af. Voor hun opvolging zoeken wij één agrariër, twee ondernemers en drie particulieren.

Wat wordt er van ledenraadsleden verwacht?

De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden met een diverse achtergrond en oriëntatie brengen de buitenwereld over de volle breedte binnen om de lokale bank op koers te houden. De ledenraad vormt de primaire toetssteen voor de financiële dienstverlening en de bijdrage aan de ontwikkeling van het werkgebied. Daarbij vervult de ledenraad drie rollen. Allereerst signaleert de ledenraad ontwikkelingen in markt en samenleving. Ten tweede is de ledenraad sparringpartner voor de directievoorzitter, de lokale raad van commissarissen en specifiek de voorzitter in zijn/haar rol in de Algemene Ledenraad (ALR). Ten derde vervult de ledenraad een aantal formele rollen binnen de lokale bank.

ledenraad

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met het directiesecretariaat, telefoonnummer: 0228 56 62 70 of mail adres: secretariaat.wf@rabobank.nl

24-8-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn