Brightlands Innovation Factory verstevigt banden

Ondertekening partnership

Op woensdag 27 juni ondertekenden Brigthlands Innovation Factory en de vier Zuid-Limburgse Rabobanken* een uniek partnership. Het contract werd ondertekend door Léon Klinkers, CEO Brightlands Innovation Factory en Pascal Vandermeulen, Directievoorzitter Rabobank Westelijke Mijnstreek namens de vier Zuid-Limburgse Rabobanken. Dit contract is uniek omdat de vier Rabobanken gezamenlijk Brightlands Innovation Factory ondersteunen. Brightlands Innovation Factory begeleidt veelbelovende start-ups in de vier gebieden waar de Limburgse Brightlands Campussen actief zijn: materiaalontwikkeling (Sittard-Geleen), gezondheid (Maastricht), smart services (Heerlen) en voeding (Venlo).

Maatwerk

Als partner van Brightlands Innovation Factory vindt Rabobank het belangrijk haar nek uit te steken. Door niet in risico’s, maar in mogelijkheden te denken. Start-ups vragen om een maatwerkaanpak. Het gaat vaak om bedrijven die een baanbrekend idee hebben, maar bijvoorbeeld geen idee hebben hoe ze de technologie in de markt kunnen zetten en waarde kunnen creëren. Of hoe ze de financiering kunnen regelen. In het unieke ecosysteem van Brightlands Innovation Factory zijn alle krachten gebundeld om deze bedrijven in alle fasen van ontwikkeling optimaal te faciliteren. Hier worden ze begeleid om van innovatieve ideeën kansrijke producten te maken, die bijdragen aan een betere, duurzame wereld.

Leefbaarheid

Door nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en bestaande bedrijven de kans te bieden te groeien, ontstaat een innovatief, dynamisch en inspirerend ondernemersklimaat. Dat maakt het voor andere bedrijven ook aantrekkelijk zich hier te vestigen. Wat op termijn positief afstraalt op de werkgelegenheid, economie en leefbaarheid in de regio. Brightlands Innovation Factory is een voorbeeld van hoe bestuur, onderwijs het bedrijfsleven en ondernemers samen optrekken en elkaar versterken.

Growing a better world together.

5-7-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn