Onze organisatie

Ambassadeurs Westelijke Mijnstreek

Onze ambassadeurs voelen zich sterk verbonden met onze regio. U ontmoet hen bij evenementen, activiteiten en recepties. Spreek ze gerust aan, zo weten we wat er speelt en wat u bezighoudt. Zo zijn we dichterbij dan ooit. 

Onze ambassadeurs

Sittard

 • Peter Frissen
 • Roel Sluijsmans
 • Hélène Smolders

Geleen

 • Ruud Lahaye
 • Roel Geurts
 • Rob Haane

Born

 • Hans Suntjens
 • Christie van Mulken

Susteren

 • Theo van de Gazelle
 • Erwin Theunissen

Stein

 • Peter Janssen

Beek

 • Corina Verjans

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Westelijke Mijnstreek denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 36 leden. Zij praten namens de bijna 26.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in onze regio. 

Onze ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

Sittard

 • Michiel Bartholomeus
 • Roy Bongers
 • Roel Frusch
 • Bram Knoups
 • Henk Reinders
 • Floor Salden
 • Tom van Vliet

Geleen

 • Funs Boijens
 • Freek Cuypers
 • Sanne Drissen
 • Peter Hubert
 • Clementine Wintraecken-van Banning

Beek

 • Ivo Coumans
 • Maurice Frenken
 • Marc Jetten
 • Roger Nijsten
 • Dennis Pantekoek

Born

 • René Beaumont
 • Astrid Lodiers
 • Jacqueline Schürgers-de Kreij

Stein

 • Roy Broersma
 • Anita Dukers-ten Vaarwerk
 • Alfonds Giliam
 • Gé Hügel
 • Niels Kusters
 • Michelle Meeks
 • Aggie Veders
 • Jean de Vries

Susteren

 • Ellis Janssen-van Boxtel
 • Dim Linssen
 • Tim Sampers
 • Herman Schmitz

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Westelijke Mijnstreek houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Wiel Magermans, voorzitter
 • Jack Janssen, vicevoorzitter
 • Ton Mans
 • Jos Mostard
 • Angela Ramakers-Hultermans

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Westelijke Mijnstreek. Zij ontwikkelt het beleid van de bank en is ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Onze directie bestaat uit:

 • Pascal Vandermeulen, Directievoorzitter
 • Raymond Neilen, directeur Particulieren

Onze thema's

Rabobank Westelijke Mijnstreek wil bijdragen aan de economische ontwikkeling in onze regio. Dat doen we vanuit vier thema's: 

Werken aan economie

We verbinden mensen, ondernemers en organisaties in de regio, delen onze kennis en ons netwerk. Teckle, onze innovatieservice heeft hierbij een speciale rol. Teckle helpt ondernemers hun nieuwe product of dienst op de markt te brengen. Met geld, goede raad, een kritische blik en nuttige ingangen.

Lees meer over Teckle

Werken aan economie

Werken aan wonen

De Rabobank heeft veel kennis over de huizenmarkt. Die kennis zetten we samen met provincie, gemeenten en projectontwikkelaars in om het woon- en leefklimaat in de Westelijke Mijnstreek te verbeteren.  

Werken aan wonen

Werken aan jongeren

Goed onderwijs, uitzicht op werk en woonruimte. Een prettige leefomgeving, dat bindt en boeit jongeren. We werken samen met scholen, opleidingen en bedrijfsleven en zoeken actief contact met jongeren en hun leefwereld. Met kapitaal, kennis en ons netwerk versterken we activiteiten voor jeugd en jongeren.

Werken aan jongeren

Werken aan zorg

We vernieuwen de zorg door partijen samen te brengen. Bijvoorbeeld zorginstellingen, bedrijven en onderzoekers. Met kapitaal, kennis en ons netwerk. Zo houden we zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. 

Werken aan zorg

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven