Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. U kunt bij ons terecht voor:

 • Rabobank Clubkas Campagne: een donatie namens onze leden. Voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren.
 • Coöperatiefonds: een donatie voor projecten op het gebied van duurzaamheid, economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg.
 • Sponsoring: activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. U zorgt voor een tegenprestatie.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

Leden beslissen

De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Rabobank Clubkas Campagne 2017

Tijdens het event voor verenigingen en stichtingen op 29 juni maakte Rabobank Westelijke Mijnstreek de uitslag bekend van de winnaars van de Rabobank Clubkas Campagne 2017. De campagne van dit jaar vond plaats van 10 tot en met 23 mei en bleek alweer een groot succes. 9.556 leden van de bank (38%) brachten bijna 47.000 stemmen uit op hun favoriete clubs. Elke stem is €5,01 waard, dus de 598 deelnemende clubs verdeelden in totaal € 235.000 uit het coöperatief dividend van Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Klik hier voor het totaal overzicht van de uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017.

Voorwaarden

 • De vereniging of stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting is klant van Rabobank Westelijke Mijnstreek.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting vinden plaats in de gemeente Sittard-Geleen, Stein of Beek.
 • De vereniging of stichting heeft een recreatief karakter en/of heeft een maatschappelijk doel.
 • Alleen de hoofdvereniging of –stichting kan meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Elke deelnemende vereniging ontvangt de donatie inclusief btw en eventueel verschuldigde schenkbelasting. Deze kunnen niet verhaald worden op Rabobank Westelijke Mijnstreek.

We steunen geen:

 • vereniging en stichtingen die zijn opgericht voor het organiseren van een activiteit of evenement
 • politieke partijen en religieuze instellingen
 • verenigingen/stichtingen met als doel winst maken
 • Sociëteiten/(mini)soos/serviceclubs
 • clubs van honderd of vriendenclubs
 • actiecomités
 • belangenbehartigerinitiatieven (oudervereniging/huurdersvereniging/vereniging van eigenaren etc)
 • supportersverenigingen

Extra voorwaarde in verband met belastingwet en –regelgeving
Elke deelnemende vereniging ontvangt de donatie inclusief btw en eventueel verschuldigde schenkbelasting. Deze kunnen niet verhaald worden op Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Wie mogen stemmen?
Klanten die voor 1 januari van het jaar waarin de campagne plaatsvindt lid zijn, mogen stemmen. 

Rabobank Westelijke Mijnstreek behoudt te allen tijde het recht om verenigingen of stichtingen uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Coöperatiefonds

Wij steunen maatschappelijke, sociale en culturele projecten met een uniek lokaal karakter. Ledenraadsleden beoordelen vier keer per jaar of projecten een bijdrage krijgen uit het fonds. De volgende vergadering vindt in het voorjaar 2018. Aanvragen moeten uiterlijk 1 februari 2018 via de site zijn ingediend.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting en een plan van aanpak. Wij gebruiken de volgende voorwaarden:

 • de donatie is maximaal € 2.500
 • de organisatie is klant bij Rabobank Westelijke Mijnstreek
 • de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de organisatie ontvangt maximaal een keer in de drie jaar een donatie vanuit het Coöperatiefonds
 • het project vindt plaats en heeft aantoonbare affiniteit in het werkgebied van de bank
 • het project is van maatschappelijke, sociale of culturele aard
 • de aanvraag tijdig ingediend; minimaal 12 weken voordat het project wordt uitgevoerd
 • er is altijd sprake van cofinanciering; naast de Rabobank zijn andere donateurs
 • iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld
 • voor één en hetzelfde project kan slechts één keer een beroep of het fonds worden gedaan
 • de aanvraag wordt gedaan op basis van een volledig ingevuld aanvraagformulier en is vergezeld van een uitgewerkt plan, een financiële onderbouwing alsmede een kopie van de aangevraagde vergunningen en meldingen
 • bij toekenning van een donatie kan de bank aanvullende voorwaarden stellen

Wij steunen geen:

 • projecten met als doel winst maken
 • onderzoeksprojecten
 • jaarlijks terugkerende activiteiten
 • investeringen in onroerend goed
 • gemeenten en zorginstellingen
 • studiedagen, congressen en seminars
 • lokale afdelingen van nationale goede doelen
 • donateuracties, 'Vrienden van', 'Club van 100' etc.
 • initiatieven die door Rabobank Nederland en/of de Rabobank Foundation worden ondersteund
 • politieke of religieuze projecten
 • projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • projecten die slecht zijn voor het milieu
 • vaste kosten die op de begroting thuishoren

Sponsoring

Rabobank Westelijke Mijnstreek sponsort een aantal lokale toonaangevende activiteiten en evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. 

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We gebruiken onderstaande uitgangspunten voor sponsoring. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting en een duidelijk plan voor de organisatie en de publiciteit. Stuur uw aanvraag in minimaal acht weken voor de activiteit plaatsvindt.

 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de vereniging of stichting is klant bij Rabobank Westelijke Mijnstreek
 • de vereniging of stichting is professioneel en betrouwbaar
 • de activiteit vindt plaats in de Westelijke Mijnstreek (gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek of de kernen Dieteren, Nieuwstadt en Susteren van de gemeente Echt-Susteren)
 • de Rabobank is de enige sponsor uit de financiële sector
 • de aanvrager kan maximaal één sponsoraanvraag per jaar indienen

We sponsoren geen:

 • personen
 • activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • activiteiten die slecht zijn voor het milieu
 • politieke of religieuze activiteiten
 • donateursacties, vrienden-van en club van 100
 • feesten en jubilea
 • scholen in aanschaf van lesmateriaal
 • gemeenschapshuizen of kerkgenootschappen
 • buurtverenigingen
 • landelijke goede doelen

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven