Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. U kunt bij ons terecht voor:

 • Rabobank Clubkas Campagne: een donatie namens onze leden. Voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren.
 • Coöperatiefonds: een donatie voor projecten op het gebied van duurzaamheid, economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg.
 • Sponsoring: activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. U zorgt voor een tegenprestatie.

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Rabobank Westelijke Mijnstreek draagt de lokale samenleving een warm hart toe en ondersteunt vele verenigingen en stichtingen in haar omgeving. Alle recreatieve verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Westelijke Mijnstreek bankieren én aan de voorwaarden voldoen, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Op deze manier geven wij een deel van onze winst aan lokale verenigingen. Onze leden stemmen tijdens de Clubkas Campagne op de deelnemende verenigingen. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Wie mogen stemmen?
Klanten die voor 1 januari van het jaar waarin de campagne plaatsvindt lid zijn, mogen stemmen. Rabobank Westelijke Mijnstreek behoudt te allen tijde het recht om verenigingen of stichtingen uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Meer informatie

Coöperatiefonds

Wij steunen maatschappelijke, sociale en culturele projecten met een uniek lokaal karakter. Ledenraadsleden beoordelen vier keer per jaar of projecten een bijdrage krijgen uit het fonds en zo ja, het bedrag. De vergaderingen vinden plaats in maart, juni, september en december. De aanvragen moeten uiterlijk voor de 1e van de maand van behandeling zijn ingediend.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting en een plan van aanpak. Wij gebruiken de volgende voorwaarden:

 • de organisatie is klant bij Rabobank Westelijke Mijnstreek
 • de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • het project vindt plaats en heeft aantoonbare affiniteit in het werkgebied van de bank
 • het project is van maatschappelijke, sociale of culturele aard
 • er is altijd sprake van cofinanciering; naast de Rabobank zijn andere donateurs
 • voor één en hetzelfde project kan slechts één keer een beroep of het fonds worden gedaan
 • In de afweging wordt altijd de deelname aan de Rabobank Clubkascampagne meegenomen.

Wij steunen geen:

 • projecten met als doel winst maken
 • jaarlijks terugkerende activiteiten
 • officiële landelijke goede doelen
 • donateuracties, 'Vrienden van', 'Club van 100' etc.
 • initiatieven die door Rabobank Nederland en/of de Rabobank Foundation worden ondersteund
 • politieke of religieuze projecten
 • projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • projecten die slecht zijn voor het milieu
 • vaste kosten die op de begroting thuishoren

Sponsoring

Rabobank Westelijke Mijnstreek sponsort een aantal lokale toonaangevende activiteiten en evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. 

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We gebruiken onderstaande uitgangspunten voor sponsoring. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting en een duidelijk plan voor de organisatie en de publiciteit.

 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de vereniging of stichting is klant bij Rabobank Westelijke Mijnstreek
 • de vereniging of stichting is professioneel en betrouwbaar
 • de activiteit vindt plaats in de Westelijke Mijnstreek (gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek of de kernen Dieteren, Nieuwstadt en Susteren van de gemeente Echt-Susteren)
 • de Rabobank is de enige sponsor uit de financiële sector
 • de aanvrager kan maximaal één sponsoraanvraag per jaar indienen
 • de vereniging of stichting neemt niet deel aan de Rabobank Clubkascampagne

We sponsoren geen:

 • personen
 • activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • activiteiten die slecht zijn voor het milieu
 • politieke of religieuze activiteiten
 • donateursacties, vrienden-van en club van 100
 • officiële landelijke goede doelen

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven