Impact maken we samen!

Maatschappelijke impact 2019

Rabobank publiceerde op 13 februari 2020 haar jaarcijfers en maatschappelijk jaarverslag 2019. De bank legt hierin zowel financiële als maatschappelijke verantwoording af. Het uitgebreide maatschappelijk jaarverslag illustreert de bijdrage van Rabobank aan mens, milieu en maatschappij. Tevens illustreren lokale infographics de impact op dit vlak in Nederland via onze 89 lokale banken.

Landelijke jaaroverzicht 2019

Coöperatief dividend

Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Het totaal bestede bedrag aan coöperatief dividend over 2019 is 49 miljoen euro.

Rabobank Westland heeft hiervan 1,3 miljoen euro coöperatief dividend inclusief sponsoring geïnvesteerd in de regio.

Infographic met maatschappelijke impact voor de regio

Een van Rabobanks speerpunten om blijvend het verschil te maken is klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het versterken van de lokale leefomgeving, bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk. Naast de jaarcijfers 2019 publiceren alle 89 lokale Rabobanken een eigen infographic met daarin de maatschappelijke impact voor de regio uitgelicht. Zo ook Rabobank Westland.


Bekijk de infographic met de maatschappelijke impact van Rabobank Westland

Bekijk de jaarcijfers 2019, resultaten en verslagen

14-2-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn