Maak het verschil & kom bij de ledenraad!

Zakelijk bellen

De schakel tussen onze bank en leden én een belangrijk klankbord voor de directie: dat is onze ledenraad. De ledenraad bestaat uit 32 leden en behartigt het belang van klanten en leden. Samen met de medewerkers van de bank zetten zij zich in om Zaanstreek in financieel en maatschappelijk opzicht nog sterker te maken. Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van onze bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over ons beleid en de maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden.

Profielschets

Natuurlijk verwachten we bepaalde competenties van een ledenraadslid. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de mening van onze leden goed wordt uitgedragen. Denk aan kennis van de wensen en opvattingen van leden en klanten, (pro-)actieve participatie op één of meer in de door de bank benoemde thema’s, zichtbare betrokkenheid bij wat er leeft in de markt en maatschappij en het vermogen om interactie te zoeken met de achterban. Vanzelfsprekend ben je lid van de bank en actief in relevante lokale netwerken.

Hoe stel je je kandidaat?

Stuur je cv en motivatie naar directie.zaanstreek@rabobank.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een selectiecommissie. Daarin vertellen we je meer over de rol en taken van de ledenraad. Uiteraard kun je dan ook jouw vragen stellen.

Stuur een mail

Zaandam, 28-9-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn