Zaanstreek voor elkaar

Rabobank Zaanstreek is een initiatief gestart om actief een positieve bijdrage te leveren aan het versterken van de sociaaleconomische vitaliteit van de Zaanstreek. Dit programma heet ‘Zaanstreek voor elkaar’.

Lokaal betrokken

We zijn een bank die ernaar streeft om midden in de lokale samenleving te staan en actief betrokken te zijn bij lokale vraagstukken, initiatieven en netwerken. Dit doen we door onder andere te investeren in verbinding en samenwerking tussen de stakeholders te stimuleren en het uitrollen van concrete projecten. Zo werken we samen met klanten aan het verbeteren van de lokale leefomgeving en bedrijfssectoren. Daarbij horen duurzame verbeteringen bij het zorgvuldig omgaan met onze schaarse grondstoffen of bij het inrichten van een circulaire economie. Samen met onderzoeksbureau BeBright brengen we relevante thema’s in onze regio in beeld. Dit doen we door deskresearch en literatuuronderzoek, maar ook om samen met onze leden, klanten, stakeholders, medewerkers en belanghebbenden de kracht van de Zaanstreek in beeld te brengen.

Drietal thema's

Naast een scan van de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan zijn er dialoogsessies gehouden op de thema's Wonen en leefbaarheid, Zorg en welzijn en Duurzaamheid. Deze sessies hebben al betrokkenen samengebracht en veel informatie en ideeën opgeleverd. Het inzicht in bestaande prioriteiten, initiatieven in combinatie met een verdere beschouwing op de toekomst van de Zaanstreek is het resultaat. En daar blijft het niet bij. Tegelijkertijd ontwikkelen we een sociaal-maatschappelijke agenda voor de Zaanstreek. Wat zijn de thema's waar we in de Zaanstreek aan zouden moeten én willen werken? Dat zal een coproductie zijn tussen ons en al die partijen die Zaanstreek een warm hart toe dragen. Door het bundelen van onze kennis, netwerken, initiatieven en enthousiasme kunnen we met elkaar een mooie toekomst creëren. Samen komen we verder. Zaanstreek voor elkaar.

Heeft u interesse in de rapportage? Stuur een mail naar
communicatie.zaanstreek@rabobank.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven