Zaanstreek voor elkaar

Rabobank Zaanstreek is een initiatief gestart om actief een positieve bijdrage te leveren aan het versterken van de sociaaleconomische vitaliteit van de Zaanstreek. Dit programma heet ‘Zaanstreek voor elkaar’.

Lokaal betrokken

We zijn een bank die ernaar streeft om midden in de lokale samenleving te staan en actief betrokken te zijn bij lokale vraagstukken, initiatieven en netwerken. Dit doen we door onder andere te investeren in verbinding en samenwerking tussen de stakeholders te stimuleren en het uitrollen van concrete projecten. Zo werken we samen met klanten aan het verbeteren van de lokale leefomgeving en bedrijfssectoren. Daarbij horen duurzame verbeteringen bij het zorgvuldig omgaan met onze schaarse grondstoffen of bij het inrichten van een circulaire economie. Samen met onderzoeksbureau BeBright brengen we relevante thema’s rondom duurzaamheid in onze regio in beeld. Dit doen we door deskresearch en literatuuronderzoek, maar ook door interviews met experts uit de regio. De uitkomsten worden gebundeld in een scan die de sociaalmaatschappelijke kracht van de Zaanstreek in kaart brengt.

Dialoogsessie duurzaamheid

Met diverse geïnteresseerden en (inhoudelijk) betrokkenen gaan we in gesprek over de meest relevante thema's en bijbehorende vraagstukken. Het eerste onderwerp is duurzaamheid. Uitdagingen op het gebied van duurzaamheid kunnen noch door de overheid noch door de markt alleen opgelost worden. Rabobank ziet onderlinge samenwerking als beste middel om haar doelen te bereiken. Daarom nemen we het initiatief om stakeholders uit de regio bij elkaar te brengen en samen de dialoog aan te gaan. Het doel is om te komen tot een gedragen beeld van uitdagingen voor de regio en gezamenlijk projecten te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzamere Zaanstreek.

Vervolg dialoogsessies

Op 17 mei organiseren we een dialoogsessie met het thema Wonen en leefbaarheid en begin juni een sessie met het thema Zorg en welzijn. Wilt u een sessie bijwonen? Laat het ons gerust weten!

communicatie.zaanstreek@rabobank.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven