Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Zeeuws-Vlaanderen doneert vanuit het Coöperatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabo ClubSupport

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving en zorgen voor sociale netwerken. Zij benutten talenten, van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker, en zo ons hele land.

Samen vieren we de winst!

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Meer over Rabo ClubSupport lees je op Rabobank.nl/clubsupport.

Ga naar de website van Rabobank ClubSupport Zeeuws-Vlaanderen

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds wil Rabobank Zeeuws-Vlaanderen bijdragen aan vernieuwende projecten die de economie en leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen sterker maken. Het liefste steunen we projecten waarbij onze kennis of ons netwerk nodig is.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Dien uw aanvraag uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij ons in. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

 • Het project is gericht op maatschappelijke, sociaal-economische en innovatieve ontwikkelingen in het werkgebied van de bank.
 • Het project correspondeert met algemeen levende gevoelens en opvattingen in de betreffende kern/regio.
 • Het project dient een brede doelgroep te dienen in Zeeuws-Vlaanderen.
 • Projecten dienen een maximale doorlooptijd te hebben van drie jaar. Na die periode moeten de projecten zijn afgerond of op zelfstandige basis kunnen voortbestaan.
 • Projecten dienen bij voorkeur steun te krijgen van meerdere subsidiegevers en/of er dient sprake te zijn van zelfwerkzaamheid. Het Stimuleringsfonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%.
 • Projecten dienen bij voorkeur samenwerking tussen organisaties in Zeeuws-Vlaanderen te stimuleren.
 • Indien aanvrager over ruim eigen vermogen of financiële middelen beschikt, zal dit nadrukkelijk worden meegewogen in de afweging binnen de commissie.
 • De meest recente jaarrekening (balans, verlies- en winstrekening) dient toegevoegd te worden.
 • Het gevraagde dient met offertes onderbouwd te zijn.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf bij een andere aanvraag.
 • Projecten die behoren tot de normale verantwoordelijkheid of financieringstaak van andere organen, zoals de overheid, worden terughoudend gesteund.
 • Projecten die het belang van de bank kunnen schaden, worden niet gesteund.
 • Aan het project zijn geen commerciële, politieke of religieuze doelstellingen verbonden.
 • Verzoeken om steun ten bate van individuele ondernemers of particulieren komen niet voor toewijzing in aanmerking.
 • Bij ongewenste ontwikkelingen kan door de commissie van het Stimuleringsfonds, al dan niet op voordracht van de bank, tussentijds de projectsteun worden beëindigd.
 • Begeleiding van projecten kan wenselijk zijn. Dat zal per project worden bezien.

Vergaderdata Stimuleringsfonds

Dien uw aanvraag uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij ons in.

 • 11 maart 2019
 • 27 mei 2019
 • 23 september 2019
 • 25 november 2019

De Zomerondernemer

Bij de Zomerondernemer kunnen jongeren tussen de 15 en 22 jaar oud in de zomervakantie leren over ondernemers. Ze doen mee met trainingsdagen, spreekuren en prikkelende workshops. De jongeren leren over allerlei zaken, zoals administratie, marketing en financiën. Rabobank Zeeuws-Vlaanderen steunt dit initiatief met een financiële bijdrage, beschikbaar stellen van vergaderruimten en het geven van presentaties.

Lees meer op Zomerondernemer.nl

Rootzz

Stichting Rootzz wil (oud-)studenten uit Zeeuws-Vlaanderen laten zien dat de provincie hen genoeg te bieden heeft. Ze kunnen er werken, wonen en beleven. Rabobank Zeeuws-Vlaanderen ondersteunt Rootzz omdat jongeren belangrijk zijn voor onze regio.

Lees meer op Rootzz-zvl.nl

Sponsoring

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen ondersteunt verenigingen en stichtingen via de Rabo Clubkas Campagne. Bij uitzondering wordt sponsoring ingezet. Daarbij wordt een duidelijke tegenprestatie van de andere partij gevraagd. Denk aan commerciële mogelijkheden voor de bank, zoals relatiemarketing, productpromotie of versteviging van ons netwerk.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Binnen vier weken krijgt u van ons bericht. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in in Zeeuws-Vlaanderen.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De activiteit valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.
 • De samenwerking is bij voorkeur voor meerdere jaren.
 • De organisatie is klant van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen of wil dat worden.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De organisatie staat controle door de bank toe op de besteding van de bijdrage.
 • De bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot een halfjaar na goedkeuring van de sponsoring.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Bij toezegging van sponsoring kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • De organisatie heeft geen commercieel doel en wil geen winst maken.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten en organisaties die winst willen maken.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtport.
 • Feesten, jubilea, fancy fairs en braderieën.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven