Organisatie

Organisatie

Rabobank Zuid-Holland Midden wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Wim Nobel is directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden. Wim is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Wim Nobel

Wim Nobel

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Zuid-Holland Midden. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad overlegt regelmatig met onze directie over relevante ontwikkelingen in de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.