Rabobank presenteert Regioscan Zuid-Hollandse Eilanden

Rabobank presenteert Regioscan Zuid-Hollandse Eilanden

De Zuid-Hollandse Eilanden hebben een gunstige ligging maar zijn gevoelig voor economische veranderingen en klimaatveranderingen. Er is een gunstig woon- en leefklimaat maar de brede welvaart kan verder worden verbeterd door nog beter samen te werken. Tijd om nieuwe keuzes te maken en in te zetten op een nieuwe economische dynamiek en toekomstbestendige bedrijfsmodellen. Dit is een kleine greep uit de conclusies uit de Regioscan Zuid-Hollandse Eilanden. Caspert van der Wel, directievoorzitter van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: “Samen kunnen we de regio versterken door de krachten tussen overheid, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties verder te versterken.” De Rabobank stimuleert met de Regioscan de dialoog tussen de partijen. Door samen te werken is er veel meer mogelijk.

Dialoog over verbetering welvaart en welzijn

Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden liet de economen van RaboResearch een regioscan maken van het gebied. De scan geeft een beeld van de maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen en een beeld van de brede welvaartindicator voor onze regio en afzonderlijk voor Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne Putten. Afgelopen woensdag 23 september deelde de bank de uitkomsten en conclusies van het onderzoek met ondernemers en bestuurders. Met de Regioscan wil de bank een bijdrage leveren aan de dialoog over de verbetering van de welvaart en het welzijn op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Expeditie Zuid-Hollandse Eilanden

Met de presentatie van de Regioscan aan ledenraad, jongerenraad, Raad van Commissarissen en de medewerkers van de bank startte de Expeditie Zuid-Hollandse Eilanden op 21 september. Er is als start een brede dialoog gevoerd over de kansen die er zijn om de maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk aan te pakken en hoe deelnemers daar vanuit hun eigen rol aan kunnen bijdragen.

Invloed van COVID19

Otto Raspe, Hoofdeconoom Regionale Ontwikkelingen van RaboResearch, gaf in zijn presentatie ook een uiteenzetting van de invloed van COVID-19 op het gebied. Regio’s met een stagnerende economie worden in deze periode van COVID19 hard getroffen. Regio Rijnmond hoort daar ook bij. COVID-19 gaat over de hele linie in Nederland in 2020 tot stevige krimp leiden.

Heinenoord, 24-9-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn