Starters van het kwartaal

‘Starter van het kwartaal’ is een initiatief van Rabobank Zuid-Limburg Oost om inspirerend, jong ondernemerschap te stimuleren. We nodigen je van harte uit om kennis te maken met de Starters van het kwartaal.

'Om onze waardering uit te spreken voor hun prestaties, delen we hun ondernemersverhalen graag met u. Daarnaast bieden we de Starters van het kwartaal een coachingstraject zodat ze mooie stappen kunnen zetten om nog beter te worden in het ondernemersvak. De coachingstrajecten worden aangeboden door Leandra Mackintosh van Mackintosh Branding, Jules Peters van Mirall Marketing en Jan Jonk-Bun van Nexus Coaching.'

Starter van het eerste kwartaal: Solange Steins van Domicile Limburg

Starter van het eerste kwartaal: Solange Steins van Domicile Limburg

Zorgen voor je liefste familie en je naasten. Je doet het met liefde! Vanzelfsprekend. Naast je werk, je gezin en je sociale leven, zorg je voor een ouder, een partner of een kind. Je verzorgt, doet boodschappen, maakt schoon, neemt de administratie over en je bent fijn gezelschap. Je staat er. Altijd.Je bent mantelzorger.

Dat gaat heel lang goed, tot het moment dat het zijn tol begint te eisen. Ofwel dat jij het steeds zwaarder begint te vinden of dat het welzijn van degene die zorg nodig heeft, achteruit gaat. Dan ben je blij dat er iemand is die jóu een handje helpt en bijstaat. En dan ben je súperblij als Solange Steins naast je staat.

Helderheid scheppen

Solange startte onlangs met Domicile Limburg. Solange: ‘Ik ben mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ik ondersteun cliënten met een (zorg)vraag, waarbij mijn focus als mantelzorgmakelaar ligt op de (overbelaste) mantelzorger en als onafhankelijk cliëntondersteuner WLZ meer op de zorgvrager met een WLZ- indicatie en zijn omgeving. Ik breng helderheid in de wirwar van wet- en regelgeving in de zorg, ik laat zien wat de mogelijkheden zijn en neem praktisch regelwerk over.’

"Ik ben op"

Als mantelzorgers bij me aankloppen zijn ze al tegen heel wat muren aangelopen en weten ze niet meer hoe ze zaken voor elkaar moeten krijgen. “Ik ben op”, hoor ik vaak, “ik weet niet meer wat ik nog moet doen.” Als ik bij hun naasten over de vloer kom, zie ik erg pijnlijke situaties. Dan gaat mijn zorghart sneller kloppen en ga ik aan de slag; hoe kan ik ervoor zorgen dat de mantelzorger meer lucht krijgt? Waar ervaar je druk? Daar gaan we dan oplossingen voor zoeken. Er is namelijk zó veel mogelijk, er bestaan zó veel regelingen, maar je moet de weg weten. Ik weet waar ik moet zijn.’

"Wat wilt ú?"

‘Tegenwoordig moeten mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, zelf de regie over hun leven behouden. Dat vind ik ook een belangrijke waarde. En nee, dan bedoel ik niet dat mensen maar - met alle gevolgen van dien - zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Kijk, als dat is wat zij het liefste willen en het is nog steeds verantwoord, dan gaan we in overleg met bijvoorbeeld een ergotherapeut om te onderzoeken welke aanpassingen aan de woning gedaan moeten worden. Vervolgens kijk ik hoe de mantelzorger ontlast kan worden. Wordt de schoonmaak te veel? Prima, vragen we huishoudelijke hulp aan bij de gemeente. Zijn de zorgtaken te groot? Schakelen we extra thuiszorg in. Krijg je het niet meer geregeld om boodschappen te doen en te koken? Zorgen we voor een boodschappen- en maaltijdservice. Is het niet meer verantwoord dat mensen thuis blijven wonen, dan gaan we aan de slag met het aanvragen en zoeken naar een goede woon- en zorgplek. Maar dan wél met de volledige toestemming van de cliënt. Dat is namelijk óók de betekenis van “eigen regie”: dat je “ja” of “nee” kunt zeggen tegen de verschillende opties die voor je liggen.’

Voel je niet schuldig!

‘Ik hoor vaak dat mantelzorgers zich schuldig voelen als ze mijn hulp inschakelen. Alsof ze dan “geen zin meer hebben” om voor hun naaste te zorgen. Nee, zie dat alsjeblieft niet zo. Het tegenovergestelde is juist waar. Juist als alles goed geregeld is, kun je er zijn voor je naasten en dierbaren. Deel juist mooie, leuke, kleine dingen met je ouders, je partner, buurman of je kind. Dát is pas van waarde! Ik spreek uit ervaring. Op mijn 18e werd mijn vader ziek. Dit had een grote impact op zijn leven, zijn doen en laten. Vanaf dat moment zorgden wij met ons hele gezin voor pap. Dat doe je met heel je hart, maar het is ook zwaar, naast je studie, je jonge en drukke leven. Ik had toen graag iemand naast me gehad die me de mogelijkheden had laten zien en die me zaken uit handen had genomen. Daarom doe ik dit werk nu met zo ontzettend veel plezier. Ik gun mantelzorgers ook een eigen, fijn leven.’

Erkenning voor passie en inzet

Angela Schoenmakers, Accountmanager Bedrijven: ‘Solange maakt het verschil. Ze voegt waarde toe aan het leven van mensen, zowel voor de mantelzorger als voor de zorgvrager. Vaak al met kleine dingen. Dat is fantastisch. En als je ziet op welke manier ze dat doet, haar bezieling en haar warme persoonlijkheid… Onze waardering hiervoor onderstrepen we graag met de titel Starter van het kwartaal.’

Starter van het vierde kwartaal: Joyce en Marco Szalata van Gezinshuis Svälja

Joyce en Marco Szalata van Gezinshuis Svälja en Lianne Salden van Rabobank Zuid-Limburg Oost

Liefde wordt alleen maar meer als je het deelt, zo is het gezegde. Waar ruimte is voor twee kinderen, is ook ruimte voor drie kids. En voor vier. Voor vijf zelfs. En als het moet, ook nog voor zes. Joyce en Marco Szalata uit Landgraaf bewijzen dat met hun Gezinshuis Svälja. Svälja is Zweeds voor ‘zwaluw’ en verwijst naar de zeemannen van weleer. Als de zeebonken na een lange reis een zwaluw zagen op zee, wisten ze: “We zijn weer veilig thuis....” Op dit moment hebben Marco, Joyce en hun twee zonen Bram (18) en Roel (16) vier pleegkinderen in huis; de jongste is 4 jaar, de oudste 17 jaar.

Veilige haven

Sinds 10 jaar vangen Joyce en Marco pleegkinderen op in hun gezin. Samen met hun zonen Bram en Roel besloten ze destijds de zorg van een pleegkindje op zich te nemen. Het bleef niet bij dat ene kindje. Al gauw werden het huis en thuis van Marco, Joyce, Roel en Bram een veilige haven voor kinderen die - om welke reden dan ook - niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Soms voor even, soms voor langere tijd.

‘Ja, natuurlijk!’

Tot voor kort woonde het gezin in een bescheiden mijnwerkerswoning in Landgraaf. Op een bepaald moment woonden ze zelfs met 9 mensen in huis. ‘Dubbelgeparkeerd op de slaapkamers’, kijkt Marco lachend terug. Met het vertrek van een pleegkind, kwam er een kleine kamer vrij. Een ruimte waar Joyce in haar hoofd al een mooie bestemming voor had: ‘Ik wilde graag een tweede toilet in huis en onze badkamer ietsje uitbreiden; dat zou wat comfortabeler zijn voor ons allemaal. Op dat moment kregen we ook een aanvraag of we ruimte hadden voor een klein meisje. Toen ik het idee van de badkamer opperde, zei onze zoon Bram: “Mam, wat is nou belangrijker: het leven van een kind of een tweede wc?”’ En dus kwam er weer een bedje bij. Met alle liefde en plezier. Steeds als het gezin dacht: ‘Nu gaat het echt niet meer’, kwam er weer een aanvraag en vonden ze wel weer een oplossing.

Iedereen op z’n plek

En ineens was daar die ruime woning aan de Hovenstraat te koop. ‘Als dát eens zou kunnen’, droomden we’, vertellen Joyce en Marco. ‘Enigszins zenuwachtig gingen we naar de bank, maar al gauw maakte de onzekerheid plaats voor hoop en vertrouwen en jawel, het lukte ons! Het was een flinke klus om, naast onze banen en de zorg van de kinderen, het huis aan te passen aan de huidige tijd en de situatie van het gezin. Maar nu is het een plek waar iedereen een fijne ruimte heeft mét een tuin waar de jongsten en onze hond Bo lekker kunnen spelen.’ Met de intrek in de nieuwe woning veranderde ook de ‘bedrijfsstructuur”. Werd de zorg van Marco en Jocye binnen de Jeugdzorg eerst aangemerkt als “pleegzorg”, in de nieuwe situatie werd de geboden zorg ondergebracht onder de noemer “gezinshuis” en was er sprake van een “onderneming”. Dat betekende onder meer dat Joyce haar baan als assistente bij een Arbodienst moest opzeggen. ‘Een hele stap’, zegt Joyce, ‘maar op deze manier kan ik er nóg meer zijn voor de kinderen.’

Neem je tijd

‘Je kunt je voorstellen wat een kind heeft doorgemaakt voordat het bij ons komt. Emoties, angsten en onzekerheden. En dan komt het in een hele nieuwe situatie. Dat vraagt dus veel geduld en zorg. Heel langzaam moet het kind zijn plek vinden en de geborgenheid weer durven voelen. Dat is een lang proces. We omschrijven het wel eens als een “verfrommeld blaadje” dat bij ons binnenkomt; langzaam maar zeker gaat het weer open. Het mooiste moment van de dag is wanneer we ‘s avonds even gaan kijken als de kinderen in bed liggen. De eerste tijd slapen de kinderen met de ogen open… Zo op hun hoede zijn ze altijd geweest. Dus als we zien dat de oogjes dicht zijn, dan weten we dat het goed is…’

Benoeming Starter van het Kwartaal

Lianne Salden, accountmanager Bedrijven: ‘Als bank zijn we trots om mensen en ondernemers als Joyce en Marco te mogen ondersteunen in hun droom en bij hun waardevolle missie. In hun nieuwe woning hebben Marco en Joyce nog meer mogelijkheden om de kinderen een beschermde opvoed- en woonomgeving te kunnen bieden binnen een “normale” gezinssituatie. Op deze manier dragen wij bij aan het welzijn binnen onze regio.’

Starter van het derde kwartaal: Marc Jaspers van HIPP-Uitzendbureau

HIPP Rabobank Zuid-Limburg Oost

Marc Jaspers (32), kersverse eigenaar van HIPP-Uitzendgroep uit Heerlen, is verkozen tot Starter van het derde kwartaal. HIPP-Uitzendgroep is gespecialiseerd in het opleiden en uitzenden van horecamedewerkers, met daarnaast nog een payroll- en een evenemententak. Overal waar goede krachten nodig zijn, vind je medewerkers van HIPP-Uitzendgroep: in Nederland, België en Duitsland.

Een goede combinatie

Marc Jaspers: ‘Vier jaar geleden kwam ik in contact met John Peters, oprichter van het bedrijf. Hij vertelde over de potentie van zijn bedrijf, maar wilde ook op termijn stoppen. John zag mogelijkheden voor mij binnen zijn bedrijf. De afspraak was dat ik een aantal jaren zou meedraaien en daarna - als het van beide kanten beviel - de zaak zou overnemen. Mijn kennis van de branche, de liefde voor het vak en mijn ervaring in het uitzenden, bleek een goede combinatie. Onlangs heb ik het roer overgenomen van John.’

Hoge eisen

Marc Jaspers: ‘Ik stel hoge eisen, ben perfectionistisch. Mijn "gekte" en liefde voor het horecavak kan niemand van mij overnemen, daarom train ik alle nieuwe medewerkers zelf. Om ze dat beetje extra dat een góede horecamedewerker moet hebben, mee te geven: een open en toegankelijke uitstraling hebben, écht contact maken met je gast. Het grootste compliment zou zijn, dat wanneer drie uitzendkrachten bij een opdrachtgever binnen komen, dat de eigenaar de “HIPP-er" er zo uitpikt: “Dat is er eentje van HIPP-Uitzendgroep".'

Verder lezen

We stellen Marc graag verder aan u voor! Lees het artikel op pagina 9-10 van ons ledenmagazine Dichterbij.

Bekijk de Dichterbij

Accountmanager Roy Bessems Rabobank Zuid-Limburg Oost

Verkozen tot Starter van het kwartaal

Accountmanager Bedrijven Roy Bessems: ‘Lef, gedrevenheid, kennis en kunde. Dat zijn de ingrediënten van HIPP-Uitzendgroep. De manier waarop Marc zijn bedrijf runt, de plannen die hij heeft en de voortvarendheid waarmee hij aan de slag gegaan is, waren voor ons als bank redenen om Marc tot Starter van het Kwartaal uit te roepen.’

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven