Donaties van de tweede ronde uit het Coöperatiefonds bekend

Coöperatiefonds

De donaties van de tweede ronde van 2020 uit het Coöperatiefonds van Rabobank Zuidwest-Brabant zijn bekend. Verschillende verenigingen en stichtingen ontvingen een financieel steuntje in de rug. In totaal werd voor ruim 33.000 euro gedoneerd.

Doel Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds bevordert en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit in het werkgebied van Rabobank Zuidwest-Brabant wat bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en het dorp Zegge.

Donaties uitgekeerd

Stichting Jeugdmonumentendag ontving een bijdrage voor het bouwen van een “zandloper” die gebruikt gaat worden bij de jaarlijkse kennismakingsdag met de Middeleeuwen voor kinderen. Ze krijgen een "levende" geschiedenisles in hun eigen stad. Voedselbank Goed Ontmoet uit Bergen op Zoom gaat met de donatie het magazijn duurzaam verbouwen. En vogelvereniging De Edelzanger schaft materialen en LED verlichting aan die goed van pas komen bij een tentoonstelling. De Wouwse Tennisvereniging investeert met de bijdrage in speeltoestellen voor de jeugd. En Stichting Roosendaal Danst! kan een donatie tegemoet zien voor geluidsapparatuur. Voor Stichting de Spil Wouwse Plantage wordt met de bijdrage een multifunctionele ruimte gerealiseerd waardoor ze nieuwe activiteiten kunnen faciliteren. Stichting voor Vrienden van Mensen met Dementie, West-Brabant ontvangt een bijdrage voor eigen apparatuur voor informatie & voorlichting in de Alzheimer Cafés. En tot slot ontvangt Stichting Traverse Groep een bijdrage voor ‘Thuisadministratie’. Hiermee bundelen ze organisaties in West-Brabant die ondersteuning bieden aan mensen met problemen met hun financiën en administratie tot één loket.

Enkele reacties van de verenigingen en stichtingen

Vogelvereniging De Edelzanger: “Namens alle leden van vogelvereniging De Edelzanger uit Roosendaal willen wij Rabobank Zuidwest-Brabant heel hartelijk danken voor deze donatie. We gaan dit bedrag aanwenden om LED verlichting aan te schaffen voor de keuring van onze vogels en voor een goede verlichting tijdens onze tentoonstelling.” De Wouwse Tennisvereniging: “Wij werden blij verrast met het bericht dat we van de Rabobank een bijdrage ontvangen voor de aankoop van speeltoestellen voor de jeugd van de Wouwse Tennisvereniging (WTV) en zijn hiermee heel erg gelukkig. In deze voor iedereen moeilijke tijd doen wij onze uiterste best om de jeugd te laten sporten, dus aan onze vereniging te binden. Deze bijdrage is daarbij een grote hulp.” Stichting de Spil Wouwse Plantage: “Het inrichten van de multifunctionele ruimte was zonder uw bijdrage niet mogelijk geweest. Wij zijn dan ook erg enthousiast dat de Rabobank Zuidwest-Brabant dergelijke maatschappelijke initiatieven ondersteund, zeker in deze onzekere tijden. Dankzij de Rabobank kunnen we met dit project aan de slag en we gaan ervoor zorgen dat we de inwoners van Wouwse Plantage (en mogelijk zelfs in de regio) een vernieuwend programma met culturele en educatieve kunnen aanbieden. Als Dorpshuis de Spil gaan we ervoor om de vitaliteit van het dorp te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Als bestuur, maar ik denk ook namens alle inwoners van Wouwse Plantage, onze verenigingen en overige gebruikers, wil ik u nogmaals bedanken voor uw donatie en betrokkenheid bij de lokale initiatieven.”

Stichting Traverse Groep: “Namens de combinatie Humanitas/WijZijn Traverse willen wij graag onze dankbaarheid kenbaar maken. Wij zijn heel erg blij met dit steuntje in de rug. Er wordt door de partijen goed samengewerkt en wij hopen in september met het Thuisadministratieloket van start te kunnen gaan.” Wij wensen alle verenigingen en stichtingen veel succes met de uitvoering van hun wensen, waarmee zij de wereld weer een beetje mooier maken! Heb je ook een mooi project voor jouw stichting of vereniging en mis je nog financiële middelen? Kijk dan op de pagina Coöperatiefonds en Rabo ClubSupport voor de mogelijkheden.

Bergen op Zoom, 16-7-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn