Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Rene Mol

Tijdens de ledenraadvergadering is René Mol bij acclamatie benoemd als de nieuwe voorzitter voor de RvC per 1 januari 2018. René is een sociaal betrokken, daadkrachtige en resultaat gedreven adviseur en ondernemer, die op deskundige wijze richting geeft aan bestuurders, DGA’s en managementteams in profit en non-profit vanuit zijn bedrijf Perficio. Al ruim vijftien jaar staat René als ervaren adviseur vele organisaties ter zijde bij een grote diversiteit aan vraagstukken op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling. René is begaan met een betere samenwerking tussen gemeenten in ons werkgebied en dan met name tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Dit acht hij van groot belang voor de ontwikkeling van de economie, de werkgelegenheid en het leefklimaat in dit mooie gebied.

8-12-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn