Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Zuidwest-Brabant. Zij ontwikkelt het beleid van de bank en is ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Onze directie bestaat uit:

 • Ed Vreman, directievoorzitter en tevens verantwoordelijk voor Bedrijven
 • Richard van Diest, directeur Particulieren en Private Banking

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Zuidwest-Brabant houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Michael Bakker
 • Lieske van den Bosch
 • Ellen Luysterburg
 • René Mol

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Zuidwest-Brabant denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 28.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de gemeentes Bergen op Zoom, Hoogerheide, Roosendaal en Steenbergen.

Bergen op ZoomRoosendaal
 • Rob van den Aarsen
 • Rian van Asten
 • Bita Elshout-Zadeh Esmaeil
 • Sahin Ergec
 • Ko Nuijten
 • Linda Prop
 • Marc van der Steen
 • Dominique Widdershoven
 • Jacqueline Withagen
 • Inge van Aalst
 • Margreet van Dalen-van Hal
 • Thea Jansen-van Dorst
 • Koen Konings
 • Dymphie de Kok-Huijps
 • Robin Leus
 • Corné Mangelaars
 • Richard Pal
 • Ron Rommens
 • Martijn Traas
 • Roland van Wandelen
 • Leon de Zwart
SteenbergenWoensdrecht
 • Annechien Broekmeijer
 • Joost van Eert
 • Jack Goossens
 • Eric Verheijen
 • Han Hopmans
 • Ernest Meijlemans
 • Gert Sikken
 • Albert Weterings
 • Esther van den Wijngaart

Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Zuidwest-Brabant zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit 30 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Zuidwest-Brabant. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van één nieuwe en openstaande vacature draagt de directie de volgende kandidaten voor: Martijn Vogelaars uit Roosendaal.

Het staat leden van Rabobank Zuidwest-Brabant vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 1 december een e-mail naar directie.zwb@rabobank.nl. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, organiseert Rabobank Zuidwest-Brabant in december een kieskringvergadering. Via www.rabobank.nl/zwb houden we je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen.

Reageren

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.zwb@rabobank.nl of telefonisch contact opnemen via 088 726 71 31.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven