Rabobank Clubkas Campagne 2018

juichende jeugd

Verenigingen en stichtingen hebben het in financiële zin niet altijd even gemakkelijk. Rabobank Zuidwest-Brabant draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe en doet graag iets extra’s. Daarom organiseert zij ook in 2018 weer de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt hiervoor € 150.000,- beschikbaar.

Inschrijven

Alle verenigingen en stichtingen die lid zijn van Rabobank Zuidwest-Brabant en voldoen aan de criteria kunnen zich vanaf vrijdag 8 december tot en met 1 maart 2018 inschrijven voor deelname aan de campagne. Dat kan via rabobank.nl/zwb. Let op: om deel te nemen moet de club lid zijn. Het lidmaatschap dient uiterlijk 1 februari 2018 geregeld te zijn, zodat de club zelf ook twee stemmen kan uitbrengen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Deelname is niet automatisch. Elk jaar moet de club zich opnieuw aanmelden om deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Aanmelden clubs

Stemmen

De bijna 29.000 leden van Rabobank Zuidwest-Brabant kunnen tijdens de stemperiode, welke loopt van 4 tot en met 16 april 2018, hun stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen in hun regio die zij een warm hart toedragen. De leden van de bank bepalen dus hoe het beschikbare bedrag van € 150.000,- onder de deelnemende verenigingen en stichtingen wordt verdeeld. Iedere stem is geld waard!

Stemgerechtigden

Het is van groot belang om te weten dat alléén leden die uiterlijk 1 februari 2018 lid zijn van Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen! Dus wijs kennissen, vrienden, familie en leden van verenigingen of stichtingen erop dat ze uiterlijk 1 februari naast klant ook lid moeten zijn van de bank, zodat ze in april hun stem op hun vereniging of stichting kunnen uitbrengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen, die ze mogen verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Er mogen maximaal 2 stemmen worden uitgebracht op 1 club. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage!

Lidmaatschap aanvragen

Promotie

De bank stimuleert haar leden op diverse manieren om hun stem uit te brengen. Maar ook de clubs kunnen campagne voeren. Dat dit loont, bleek wel uit de resultaten van afgelopen jaar. Posters ophangen in uw wijk of dorp, huis-aan-huis flyers verspreiden of een speciale Facebook-pagina oprichten. De promotieacties van deelnemende clubs waren vaak gelijk zichtbaar in de stemresultaten. De bank stelt daarom aan alle deelnemende clubs gratis online promotiematerialen beschikbaar (denk aan flyers, internetbanners etc.) om zoveel mogelijk stemmen voor zich te winnen.

Promotiematerialen

Uitslag

Op donderdagavond 19 april 2018 wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt. Hiervoor organiseert de bank meerdere informele bijeenkomsten binnen het werkgebied, waarvoor de verenigingen en stichtingen die zich ingeschreven hebben worden uitgenodigd. Voorwaarde voor uitbetaling van de donatie is aanwezigheid van de club tijdens de uitreiking, zodat de cheque persoonlijk in ontvangst kan worden genomen. Uiteraard publiceert de bank na die bijeenkomst de uitslag op de website.

Roosendaal, 7-12-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn