Voordracht leden voor de Ledenraad Rabobank Zuidwest-Brabant

vergadering

In verband met het bereiken van de maximale zittingsperiode nemen een aantal ledenraadsleden afscheid van de Ledenraad. Op basis van enthousiaste reacties van nieuwe kandidaten, dragen wij de navolgende kandidaten voor. Er is bij de voordracht* rekening gehouden met geografische spreiding en een passende verdeling binnen de klantgroepen.

Door de directie - na overleg met een afvaardiging van de ledenraad - worden kandidaat gesteld:

Mevrouw C.J.M. Oostvogels-Potters, Nispen
De heer P.J.J. van Agtmaal, Huijbergen
Mevrouw D.C.M. de Kok-Huijps, Heerle
De heer L.W.M. de Zwart, Roosendaal
De heer R.S. Pal, Roosendaal
De heer J.A.C. Konings, Roosendaal
De heer G.W. Sikken, Woensdrecht
Mevrouw E.C.M.A. Luysterburg, Heerle
De heer, M.C.L. Traas, Roosendaal

*Volgens de statuten van de coöperatie kunnen ten minste tien leden van de kieskring, tezamen handelend, kandidaten voor de Ledenraad voordragen. Voordrachten als hiervoor bedoeld dienen uiterlijk 1 december 2017 ingediend te zijn.

25-10-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn