Sponsoring en donaties

Rabo Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Zuidwest-Drenthe bankieren, kunnen meedoen aan de Rabo Clubkas Campagne. Onze leden stemmen welke verenigingen en stichtingen een geldbedrag krijgen en hoe hoog deze is. 

Najaar 2017 

De Rabo Clubkas Campagne is dit jaar in september. Verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen voor deelname krijgen automatisch een uitnodiging. Voor meer informatie kunt u ons mailen of bellen met telefoonnummer (0528) 24 69 00.

Stel uw vraag

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Zuidwest-Drenthe sponsort activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Niet alleen met geld, ook met onze kennis en expertise. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het maken van reclame, kennisoverdracht of een ledenactie. 

Voorwaarden

Ieder jaar krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We gebruiken de volgende uitgangspunten voor sponsoring. We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. 

 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Westerveld, Hoogersmilde, Hoogeveen of De Wolden.
 • De organisatie is klant bij Rabobank Zuidwest-Drenthe.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die de activiteit sponsort.
 • De organisatie kan een keer per jaar een verzoek tot sponsoring indienen.
 • Een eerdere toezegging aan een gelijksoortige activiteit is geen garantie op een nieuwe toezegging.
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

We sponsoren geen:

 • personen
 • religieuze of politieke activiteiten
 • activiteiten die het milieu onnodig belasten
 • activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • feesten en jubilea
 • vaste kosten die op de begroting staan
 • verbouw en restauratie van gebouwen
 • aanschaf van materialen
 • uitbrengen van boeken en cd's
 • advertenties
 • activiteiten met als doel winst te maken
 • goede doelen

De sponsorcommissie beslist iedere derde maandag van de maand over binnengekomen aanvragen. Stuur uw aanvraag minimaal twee maanden voor de activiteit in.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Zuidwest-Drenthe doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne en het stimuleringsfonds. 

Stimuleringsfonds

Vanuit het Stimuleringsfonds steunen we sociale en maatschappelijke projecten in het zuidwesten van Drenthe. Denk aan het opknappen van een speeltuin of de aanschaf van hulpmiddelen. Bij donaties vanuit het Stimuleringsfonds vragen we geen tegenprestatie. 

Voorwaarden

Wij krijgen ieder jaar veel aanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We gebruiken de volgende uitgangspunten voor donaties. En nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting. 

 • De organisatie is een vereniging of stichting en klant bij Rabobank Zuidwest-Drenthe.
 • De organisatie is gevestigd en actief in de gemeente Westerveld, Hoogersmilde, Hoogeveen of De Wolden.
 • De organisatie heeft de afgelopen 2 jaar geen donatie van Rabobank Zuidwest-Drenthe ontvangen.
 • De donatie is maximaal 25% van de totale kosten van het project, met een maximum van €5.000.
 • Het project is direct uitvoerbaar.
 • Een eerdere toezegging aan een gelijksoortig project is geen garantie op een nieuwe toezegging.
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan: 

 • personen
 • projecten/vaste kosten die op de begroting thuishoren
 • onderhoud of inrichting van schoolgebouwen/-pleinen
 • politieke of religieuze projecten
 • besloten clubs en serviceclubs
 • goede doelen
 • feesten en jubilea
 • projecten met als doel winst maken

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven