Klimaatrapport Rabo

Klimaat

We steunen onze klanten & de wereld om hen heen door producten en diensten aan te bieden die gericht zijn op bescherming van het klimaat. Met de inzet van financiële oplossingen, onze kennis en netwerken leveren we zo samen een bijdrage aan het beperken van klimaatverandering en het verminderen van uitstoot. Rabobank wil ervoor zorgen dat duurzaamheid en de aanpak van klimaatverandering in 2024 volledig geïntegreerd zijn in haar bedrijfsstrategie, onze focus op innovatie en onze dagelijkse klantenservice. Het klimaatrapport geeft een overzicht van ons klimaat-commitment. Het toont onze aanpak en de voortgang tot nu toe. En het bevat een overzicht van onze doelen voor de toekomst.

Bekijk de klimaat rapport samenvatting
Aarde met blauwe atmosfeer

Transitie naar een duurzame wereld

Vanuit onze coöperatieve mentaliteit werken we bovendien samen aan oplossingen waar iedereen beter van wordt. Goed voor onze klanten, de samenleving en de planeet. Zo stimuleren we de transitie naar een duurzame wereld waarin zorg voor mens, natuur en klimaat hand in hand gaan met nieuwe verdienmodellen. We ondersteunen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en focussen daarbij op het leveren van een bijdrage aan de energie- en voedseltransitie en de overstap naar een circulaire economie.