Dutch Design Foundation

Dutch Design Foundation (DDF) gelooft in het probleemoplossende vermogen van ontwerpers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt ontwerpers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform. Door het partnership met de DDF kunnen we samen met ontwerpers en kennispartners onderzoeken, experimenteren en leren. Hierbij staat het vormgeven aan duurzame verandering centraal. Met als doel om van elkaar te leren en ontwerpkracht te gebruiken om transities die in de Rabobank-missie centraal staan te versnellen: de energietransitie en de voedseltransitie.

Partnership met Dutch Design Foundation

Embassy of Circular & Biobased Building

Rabobank participeert de komende drie jaar in het meerjarig programma van de Embassy of Circular & Biobased Building, georganiseerd door de Dutch Design Foundation. Samen met ontwerpers, stakeholders en kennispartners uit de wereld van bouw en landbouw gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving. Meer informatie: De Embassy of Circular & Biobased Building - World Design Embassies

Embassy of Food

Rabobank participeert in het meerjarig programma van de Embassy of Food, georganiseerd door Dutch Design Foundation. Met de Embassy of Food wil Rabobank samen met partners de voedselketen in kaart brengen. Op zoek naar vernieuwende scenario’s voor een verbeterd voedselsysteem in Nederland. Uiteraard in dialoog met de keten.

Voedsel heeft het potentieel om verandering teweeg te brengen. Als we anders gaan eten, produceren en vervoeren, kunnen we enorme verbeteringen brengen in het huidige - onhoudbare - systeem. Samen met een netwerk van ontwerpers, boeren, beleidsmakers, bedrijven, natuurexperts, producenten en wetenschappers uit de wereld van voedsel, gaat Rabobank op zoek naar nieuwe perspectieven voor de manier waarop we met ons eten omgaan. Hoe kan de kracht van ontwerp het huidige voedselsysteem anders vormgeven en nieuwe perspectieven bieden?

Vanuit de overkoepelende verhaallijn 'de boerderij van de toekomst' wordt er gericht gekeken naar drie thema’s: duurzame landbouw, gezondheid en sociaal en de eiwittransitie.