Shot of two businesswoman working together on digital tablet. Creative female executives meeting in an office using tablet pc and smiling.

Inkoop en leveranciers

Procurement and Vendor Management (PVM) is de centrale inkoopafdeling van Rabobank, en daarmee hét aanspreekpunt voor onze leveranciers. We begeleiden het volledige inkoopproces van leveranciers: van marktonderzoek en leveranciersselectie, tot en met de onderhandelingen en de uiteindelijke ondertekening van het contract. Respect en integriteit vinden we cruciaal in dit proces; voor onszelf en onze leveranciers. Ook stimuleren we leveranciers om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen, op een manier die aansluit bij de visie en het beleid van de Rabobank.

Zaken doen we in PRISMA

We gebruiken het systeem PRISMA om op een transparante, snelle en efficiënte manier samen te werken met onze leveranciers. PRISMA is onze Partner Risk and Management Application die zorgt voor een hoogwaardige kwaliteitsstandaard voor onze Supplier en Source-to-Contract managementprocessen. Door te werken in PRISMA zorgen we er ook voor dat de (persoons)gegevens die partijen uitwisselen en verwerken voldoende beveiligd zijn.

Ga je met ons samenwerken? Dan ontvang je vanzelf een e-mail van Rabobank met daarin een uitnodiging om je te registreren in PRISMA en de gebruikersvoorwaarden te accepteren. Lees hier meer over PRISMA en hoe je je registreert als leverancier.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Rabobank ziet duurzaamheid als voorwaarde voor toekomstige welvaart. Daarom wil Rabobank bijdragen aan oplossingen waar iedereen beter van wordt. Dit verwachten we ook van de partijen waarmee we samenwerken. We vinden het belangrijk dat onze leveranciers hun activiteiten op een rechtvaardige wijze uitvoeren, met integriteit en met respect voor mensen en het milieu, over de gehele waardeketen.

Het Rabobank Sustainability Policy Framework is opgesteld om duidelijkheid te geven over het beleid dat Rabobank hanteert op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.

Onafhankelijke duurzaamheidsbeoordeling

Bij ieder inkooptraject vragen we vanuit PVM aan de opdrachtgever welke eisen hij aan de leverancier(s) stelt. Daarna screenen we onze potentiële leveranciers op duurzaamheid. Dit gebeurt via een onafhankelijke partij die ons inzicht geeft in de duurzaamheidsprestaties van (potentiële) leveranciers in vergelijking met hun branchegenoten op de vier thema’s:

milieu arbeids- en mensenrechten ethiek duurzame inkoop

Hier volgt een score uit die meeweegt bij de leverancierskeuze. Ook vragen we alle leveranciers waarmee we een contract afsluiten om onze duurzaamheidsverklaring te onderschrijven. In deze duurzaamheidsverklaring wordt beschreven hoe Rabobank bij wil dragen aan duurzaamheid, via onze eigen initiatieven, maar ook via onze leveranciers.

Supplier Management

Bij Rabobank verwachten we van onze leveranciers dat ze goederen en diensten leveren die veilig zijn en voldoen aan de laatste eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Ook moeten leveranciers (helpen) voldoen aan de regels en eisen waaraan Rabobank zich in Nederland moet houden volgens verschillende regelgevers en toezichthouders, zoals De Nederlandse Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Europese Bank Autoriteit (EBA). Rabobank handelt conform de vereiste richtlijnen van deze toezichthouders. Zo gebruikt Rabobank bij ieder inkooptraject standaardcontracten die voldoen aan deze regels en eisen. Daarnaast werken we actief aan Supplier Risk Management op de volgende gebieden:

We beoordelen corruptierisico’s. We toetsen op (de schijn van) belangenverstrengeling. We beoordelen we de financiële stabiliteit van onze leveranciers. We gaan na welke risico’s er verbonden zijn aan de levering van een dienst of product en onderzoeken de maatregelen om eventuele risico’s te verkleinen.

Een compleet overzicht van welke risk assessments we doen en hoe wij omgaan met (persoons)gegevens, vind je in onze Code of Conduct en het Overview Risk Assessments.

E-facturatie

De facturen die we van leveranciers ontvangen, willen we zo veel mogelijk elektronisch verwerken. Daarom werkt Rabobank met e-facturatie. E-facturatie is voor ons een stap op weg naar een duurzaam inkoopproces; zo gebruiken we minder papier en werken we veilig, efficiënt en snel.

Lees hier meer over hoe e-facturatie werkt en wat de voordelen zijn.