De rol van de Algemene Ledenraad

De ALR gaat over strategie en identiteit, de begroting en de behaalde resultaten van de gehele Rabobankorganisatie. De ALR let er namens de leden op dat Rabobanks rol in de maatschappij merkbaar, tastbaar en zichtbaar invulling geeft aan haar coöperatieve identiteit. In de ALR wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de strategie door de groepsdirectie en het toezicht daarop door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen wordt door de ALR benoemd en de voorzitter daarvan leidt de algemene ledenraad.

ALR-leden hebben een sterke (ver)binding met de leden. Zij halen daartoe vooraf inzichten op bij onder andere de lokale ledenraden en leggen achteraf verantwoording af over de besluitvorming en het eigen standpunt.