Betrokkenheid van de leden

De leden legitimeren het bestaan van de Rabobank, zij vervullen de rol van eigenaar. Op allerlei manieren zijn zij betrokken en onderdeel van de Rabobank. Lokaal, regionaal en landelijk, fysiek en virtueel, formeel en informeel.

Vanuit hun eigen leefomgeving worden leden vertegenwoordigd in de lokale ledenraad en lokale raad van commissarissen bij iedere lokale bank. Zij zijn de ogen en oren lokaal en regionaal.

De ledenraad benoemt de leden van de lokale raad van commissarissen. Zij volgen lokaal hoe de Rabobank inhoud geeft aan coöperatief bankieren. Op het niveau van de kring houden vertegenwoordigers uit iedere raad daarnaast in het oog hoe de directeuren uitvoering geven aan de samenwerking in de kring.

Een van de commissarissen wordt door de ledenraad benoemd in de Algemene Ledenraad om de belangen van de leden op het niveau van de groep te vertegenwoordigen. De groepsdirectie en de raad van commissarissen van de groep verantwoorden zich aan de Algemene Ledenraad. De raad neemt de belangrijkste besluiten over de complete Rabobank Groep, inclusief de dochters en de buitenlandse activiteiten. Denk daarbij aan de strategie, identiteit, de jaarrekening en de begroting.

Via deze opbouw vanuit de lokale leefwereld is formeel geborgd dat de leden zowel lokaal, regionaal als op het niveau van de groep samen vorm blijven geven aan de coöperatieve Rabobank.